Koulupuutarhan perustaminen ja hyödyntäminen monialaisen oppimisen ympäristönä

Koulun puutarhatoiminta auttaa toteuttamaan OPS-tavoitteita monipuolisesti: puutarha on aito oppimisympäristö, joka mahdollistaa monialaisen, ilmiöpohjaisen oppimisen luontevalla tavalla. Samalla puutarhassa kasvaa yhteistyökykyisiä, ekososiaalisesti sivistyneitä oppilaita, joilla on erityisesti luonnontieteiden tiedot ja taidot hyvin hallussa. Koulutuksessa käydään läpi puutarhatoiminnan aloittamisen vaiheet ja keskeiset puutarhanhoidon toimenpiteet. Lisäksi pohditaan tapoja, joilla puutarhassa voidaan opettaa eri oppiaineiden sisältöjä. Kotiinvietäväksi jokainen osallistuja saa itse kylvetyt siemenet puutarhatoiminnan konkreettiseksi aluksi. Koulutuksen ohjaa koulujen puutarhatoimintaan erikoistunut ympäristökasvattaja Pinja Sipari. Hän julkaisee alkukeväästä 2017 kaksi puutarhakasvatukseen liittyvää avointa materiaalia: YMPPI – Ympäristökasvatusta puutarhassa -nettisivun, sekä Käsikirjan steinerkoulujen monialaiseen puutarhaoppimiseen. Koulutus on tarkoitettu opettajille luokka-asteesta tai opetettavasta aineesta riippumatta. Myös muu kouluhenkilökunta (mm. kouluavustajat) ovat tervetulleita koulutukseen. Koulutukseen otetaan 30 osallistujaa. Koulutus pidetään Sotungin koululla kello 14.30-17.30.

Kurssille ilmoittaudutaan Osuma-koulutushallintajärjestelmän kautta viimeistään 7.3.2017.