Kielitietoisuutta käytännössä

Työpajassa tutustutaan kielitietoisen pedagogiikan käytänteisiin ja R2L (reading to learn) metodiin. Työpajassa harjoitellaan kielitietoista kyselytekniikkaa ja tarinan/ asiatekstin kirjoittamistekniikkaa. Työpaja soveltuu kaikille opettajille, siihen otetaan enintään 25 osallistujaa. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kouluttajina toimivat Länsimäen koulun opettajat Henna Pirskanen ja Päivi Tuominen. Koulutus pidetään Kilterin koululla kello 14.30-17.30

Kurssille ilmoittaudutaan Osuma-koulutushallintajärjestelmän kautta viimeistään 9.3.2017.