Käsityön suunnittelun monenlaiset tavat ja lähtökohdat, Suun-nit-te-lu-VÄLI-pala

Opeta suunnittelua monipuolisesti! Tule pohtimaan ja kokeilemaan käsityön suunnittelun monenlaisia tapoja ja lähtökohtia uuden POPSin hengessä. Toiminnallisessa työpajassa kokeilemme suunnittelua ilmiölähtöisesti metsä-teeman kautta. Luvassa on ideointia eri aistein ja  suunnittelun eri teorioiden sekä suunnittelupalapelin soveltamista käytäntöön. Suunnittelupalapelia on aiemmin esitelty mm. Punomon Somesaranat-koulutuksessa ja Ratakadun Norssin Opeoppi-illassa. Iltapäivän vetäjät: Muotoilijat ja käsityönopeopiskelijat Mirva Alm, Kristiina Tergujeff, Jenniina Tokola ja Niina Vyyryläinen. Työpaja soveltuu parhaiten yläkoulun käsityönopettajille, mutta se antaa ideoita myös alakoulun käsityöhön. Koulutukseen otetaan enintään 40 osallistujaa. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus pidetään Peltolan koululla kello 14.30-17.30.

Kurssille ilmoittaudutaan Osuma-koulutushallintajärjestelmän kautta viimeistään 30.3.2017.