Moninaisuus ja yhdenvertaisuus

Koulutuksen tavoite on, että opettaja saa valmiuksia hahmottaa yhteiskunnassa olevaa moninaisuutta sekä tunnistaa normeja, valtarakenteita ja toimintatapoja, jotka asettavat kouluyhteisön jäsenet eriarvoiseen asemaan.

Koulutuksen aluksi tutustutaan yleisesti moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden käsitteisiin. Aihetta syvennetään perehtymällä katsomukselliseen moninaisuuteen ja dialogiin. Osallistuja saa koulutuksessa toiminnallisia työkaluja ja valmiuksia käsitellä moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta yhdessä oppilaiden kanssa ja rohkaista heitä toimimaan myönteisten muutosten puolesta.

Koulutuksen sisällöstä vastaa Suomen Lähetysseura sekä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS, ja se on osa Kepan koordinoimaa Koulu maailmaa muuttamaan -täydennyskoulutushanketta. Kouluttajina Annamari Tuomela Suomen lähetysseurasta ja Satu Mustonen Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry.:stä. Koulutus pidetään Viertolan koululla, Jokirannan opetuspisteessä kello 14.30-17.30.

Kurssille ilmoittaudutaan Osuma-koulutushallintajärjestelmän kautta viimeistään 28.3.2017.