Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu

Koulutus syventää osallistujien osaamista globaalikasvatuksesta, aktiivisen maailmankansalaisen taidoista ja globaalivastuusta sekä tarjoaa tietoa ja käytännön menetelmiä toteuttaa globaalikasvatusta omassa opetustyössä.

Kolmituntinen koulutus tarjoaa opettajalle keinoja tukea oppilaita toimimaan aktiivisina ja vastuullisina maailmankansalaisina uuden opetussuunnitelman tavoitteiden ja arvojen mukaisesti. Työpajassa tutustutaan osallistaviin menetelmiin, jotka kannustavat oppilaita harjoittelemaan aktiivista kansalaisuutta, osallistumis- ja vaikuttamistaitoja sekä oman mielipiteen ilmaisemista. Menetelmät innostavat pohtimaan maailmaan liittyviä syy-seraussuhteita ja kehittävät monilukutaitoa ja kriittistä ajattelua. Kouluttajana toimii Anna Kivimäki Taksvärkki ry.:stä. Koulutus pidetään Viertolan koululla, Jokirannan opetuspisteessä kello 14.30-17.30.

Kurssille ilmoittaudutaan Osuma-koulutushallintajärjestelmän kautta viimeistään 9.3.2017.