Oppimisen arviointi

Ota mukaan valitsemasi aineisto, jonka pohjalta voit suunnitella jakson arviointikäytänteet. Mahdollisuus työskennellä työparin kanssa. Iltapäivässä herätellään ajatuksia oppimisen arvioinnista sekä työskennellään konkreettisesti aihealueen piirissä.  Kouluttajina toimivat Jokiniemen koulun rehtori Leena Kolho-Venäläinen ja Kaivokselan koulun rehtori Satu Ollila sekä kaksi opettajaa sekä oppilaita videon välityksellä. 26.10. koulutus järjestetään Kaivokselan koulussa ja 2.11. Jokiniemen koulussa. Koulutukseen otetaan enintään 35 opettajaa/koulutus. Koulutukset pidetään kello 14.30-17.30.

HUOM. KURSSI ON JO TÄYNNÄ !