Yksilöllisen oppimisen menetelmä OPS-työssä

Työapajassa esitellään oppilaskeskeisen opetuksen malli, sen edellytykset ja mahdollisuudet. Lisäksi työpajassa pureudutaan opettajan suunnittelutyön muutokseen, virtuaaliseen yhteisopettajuuteen ja materiaalin jakamiseen. Työpaja soveltuu kaikille opettajille, siihen otetaan enintään 30 osallistujaa. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.  Koulutus järjestetään Veromäen koululla kello 14.30-17.30. Kouluttajana toimii oppilaskeskeisen opetusmallin ja tiimiopettajuuden kehittäjä Markus Humaloja, KM, luokanopettaja ja alueellinen verkkopedagogi Veromäen koulusta. 
HUOM. KURSSI ON JO TÄYNNÄ !