Oppilaiden kysymykset ja tutkimuksellinen työtapa oppilaskeskeisen opetuksen lähtökohdiksi

Työpajassa keskitytään oppilaiden kysymyksiin, joita he oppiessaan esittävät, ja miten opettaja voisi tukea oppilaan kysymystentekotaitoja. Työpajan pitäjä on Jaana Herranen, koulutukseltaan kemian opettaja. Hän tekee tällä hetkellä väitöskirjaa kemian opetuksesta aiheesta oppilas- ja opiskelijakeskeinen kemian opetus. Tutkimuksellinen kemian opetus sekä kestävän kehityksen koulutus ovat hänelle mieluisia aiheita, joiden parissa hän työskentelee ja tekee tutkimusta. Koulutukseen otetaan 30 osallistujaa. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus sopii sekä aineen- että luokanopettajille. Koulutus pidetään Kaivokselan koululla kello 14.30-17.30.

HUOM. KURSSI ON JO TÄYNNÄ!