Vinkkejä monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen

Työpajassa jaetaan ideoita monialaista oppimiskokonaisuuksista sekä annetaan työkaluja niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulutuksessa mallinnetaan opetusta eheyttävä oppimisprojekti (ilmiöoppiminen). Työpajassa työskennellään osallistavan suunnittelun menetelmää käyttäen. Koulutukseen otetaan 30 osallistujaa. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kouluttajana toimii Tuija Lindström, biologian ja maantiedon lehtori Havukosken koulusta, jolla on pitkä kokemus opetuksen eheyttämisestä ja oppiaineiden välisestä yhteistyöstä.

(HUOM. KYSEINEN KOULUTUS SIIRTYY KEVÄÄLLE 2017)