Opettajan ja oppilaan roolit

Uusi OPS painottaa oppilaan roolia mm. ongelmanratkaisijana, luovana ajattelijana, oman oppimisensa omistajana ja tiedon rakentajana. Työpajassa paneudumme oppilaan ja opettajan erilaisiin rooleihin oppimistilanteissa sekä pohdimme kriittisesti toimintamalleja, jotka vahvistavat perinteistä asetelmaa, jossa opettaja on tiedon jakaja ja oikean/väärän määrittäjä. Kehitämme yhdessä uusia toimintamalleja ja sparraamme toistemme ajatuksia. Paja antaa eväitä pohdintojen ja käytännön työskentelyn myötä opettajuuden uudelleen ajatteluun. Työpaja soveltuu kaikille opettajille, siihen otetaan enintään 30 osallistujaa. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kouluttajana toimii Petteri Elo kouluttaja ja peruskoulun opettaja Hiidenkiven koulusta. Koulutus järjestetään Sotungin koululla kello 14.30-17.30.

Kurssille ilmoittaudutaan Hr-työpöydän kautta viimeistään 31.10.2016.