Eri oppiaineiden sisältöjen opiskelu kielilähtöisesti luokanopettajan ja suomi toisena kielenä -opettajan yhteistyössä

Pedagogisia työkaluja ryhmille, joissa on lapsia, joiden äidinkieli ei ole suomi. Nämä työskentelytavat hyödyttävät kaikkia oppilaita.Työpajassa osallistujat suunnittelevat omaan opetukseensa jakson/aiheen/ilmiön annetuin työkaluin toteutettavaksi. Toiveena on, että osallistujat tulevat koulutukseen työpareina tai –ryhminä (suomi toisena kielenä –opettaja yhdessä luokanopettajan tai luokka-asteen luokanopettajien kanssa).

Koulutuksen ohjaajat: Satu Ollila (rehtori nykyään) on yli 15 vuotta opettanut oppilaita heille itselleen vieraalla kielellä tavalla, jossa kielen oppiminen on istutettu tiiviisti yhteen sisällön oppimisen kanssa. Anne Tiermas (suomi toisena kielenä –opettaja) on opettanut Kaivokselan koulussa vuodesta 2009 monen tasoista suomenkieltä, orastavasta kielitaidosta sujuvaan kaksikielisyyteen yhteistyössä luokanopettajien kanssa. Kokemuksemme on alakoulusta, mutta metodimme sopinevat myös yläkouluun. Kaivokselan koululle mahtuu 30 henkilöä. Koulutus pidetään kello 14.30-17.30.

 Kurssille ilmoittaudutaan Hr-työpöydän kautta viimeistään 31.10.2016.