Kestävä kehitys ja Agenda 2030

Koulutuksessa pohditaan, mitä tarkoittaa globaalikasvatus ja miten saadaan muutettua OPS:in arvoperusta sanoista tekoihin: miten omassa opetuksessa ja koulun arjessa näkyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja kestävä elämäntapa?

Osallistujat pääsevät kokeilemaan ja kehittämään toiminnallisia ja innostavia menetelmiä, joiden avulla oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa voi käsitellä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joiden päämääränä on rakentaa oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta.

Koulutus on osa Koulu maailmaa muuttamaan -hanketta, jota toteuttaa kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa yhdessä globaalikasvatusta tekevien järjestöjen kanssa. Hanke tarjoaa maksutonta täydennyskoulutusta opettajille, kouluille ja opetustoimille uuden OPS:in mukaiseen globaalikasvatukseen. Teemoina koulutuksissa voivat olla rauha kriisit ja konfliktit, kestävä kehitys, maailmankansalaisen taidot ja globaalivastuu ihmisoikeudet, moninaisuus ja yhdenvertaisuus sekä koulun globaalikasvatuskulttuurin vahvistaminen. Koulutus pidetään kello 14.30-17.30 Viertolan koululla, jokirannan opetuspisteessä. Ilmoittautuminen HR-työpöydän kautta viimeistään 31.10.2016.

Lisää tietoa hankkeesta: www.globaalikasvatus.fi/opekoulutus

Kouluttajana toimii Christa Prusskij YK-liitosta.