Luonto luokkahuoneena

Työapajassa pohditaan seuraavia teemoja: lähiympäristö oppimisympäristönä, eheyttävää opetusta teemalla syksy (monialaiset oppimiskokonaisuudet), aistiharjoituksia, jokamiehenoikeudet. Työpaja pidetään ulkona. Mukaasi koulutukseen tarvitset vastaanottavaista mieltä ja säänmukaisen ulkoiluvarustuksen – ulkona ollaan säällä kuin säällä. Reppuun voi ottaa oman juomapullon / lämmintä juomaa ja istuinalustan. Koulutus on suunnattu opetusalan henkilöstölle esiopetuksesta neljänteen luokkaan sekä soveltuvin osin 5-6 luokkien opettajille. Koulutukseen otetaan 20 henkilöä. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kouluttaja toimii Mari Parikka-Nihti, Projektipäällikkö, ympäristökasvattaja, LTO, on luonut Suomen Ladun Luokasta luontoon materiaalin; kts. www.suomenlatu.fi/luokastaluontoon. Mari on kehittänyt ulkona oppimista ja lähiluonnon hyödyntämistä oppimisympäristönä vuodesta 2005. Koulutus pidetään Uomarinteen koululla kello 14.30-17.30.

HUOM. KURSSI ON JO TÄYNNÄ !