VANVARY ja perusopetus järjestävät kilpailun luokkien yhteishengen kohottamiseksi

Kilpailun tavoitteena on keksiä idea, toimintamalli tai käytäntö, joka

  • vahvistaa ryhmähenkeä
  • parantaa työrauhaa
  • kehittää koulujen kännykkäkulttuuria

Kilpailussa on sarjat 1-2 luokille, 3-6 luokille ja 7-9 luokille. Idean voi keksiä yksittäinen oppilas, oppilasryhmä, luokka tai opettaja(t). Koko luokan tulee kuitenkin osallistua idean toteuttamiseen.  Kilpailuajankohta, jolloin ideaa toteutetaan, on 6.3.2017 – 12.4.2017. Ideointi ja suunnittelu tulee tapahtua tätä ennen. Idean onnistumista tulee seurata ja arvioida kilpailijoiden itsensä sekä koulun aikuisten toimesta.

Kilpailukauden päätyttyä luokka raportoi 25.4.2017 mennessä

  • Mitä ideaa tai toimintamallia on kokeiltu?
  • Mitä osa-alueita idea on palvellut? (ryhmähenki, työrauha, kännykkäkulttuuri)
  • Mistä ja keneltä idea sai alkunsa?
  • Miten onnistumista seurattiin?
  • Miten hyvin tavoitteissa onnistuttiin? (oppilaiden ja henkilöstön näkemys)

Raportista tulee ilmetä, mikä koulu ja luokka-aste on kyseessä sekä kuka on ryhmän luokanopettaja/luokanvalvoja. Raportti voi olla kirjallinen/kuvallinen esitys tai video (max 3 min). Se toimitetaan sähköisessä muodossa osoitteeseen kilpailu@vantaa.onmicrosoft.com.

Parhaan idean ja toteutuksen päättää raati, johon kuuluu sekä oppilaita että huoltajia. Raati päättää palkinnon saajan 28.4.2017 mennessä. Pisteytyksessä huomioidaan sekä idea että onnistuminen kilpailun sisältöalueilla.

Palkintona joka sarjassa on luokkaretki tai opintokäynti luokan päättämään kohteeseen pääkaupunkiseudulla toukokuun 2017 aikana (halutessaan ajankohdan voi siirtää syksyyn 2017).

Kilpailutiedote jaetaan kaikille yläkoulun oppilaille Wilman kautta ja se tulostetaan jokaiseen luokkaan, mielellään myös kotisivuille.  Oppilaskunnan puheenjohtaja voi myös kuuluttaa/tiedottaa asiasta. Toivomme kaikilta opettajilta kannustusta ja myönteisyyttä.

Sami Kanerva, VANVARY pj
Pepita Kaskentaus
sekä Peltolan ja Jokiniemen koulun oppilaat
Noora Pajunen
Tim Lindroos
Anni Hautala
Matilda Hoviniemi
Viivi Mantila