Oletko sinä Vantaan perusopetuksen uusi tutoropettaja?

Haemme Vantaan perusopetukseen 30 tutoropettajaa lukuvuodelle 2017-2018. Tutoropettaja on alueellinen opetuksen asiantuntija, joka auttaa kouluja ottamaan haltuun opetussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria. Tutorit innostavat, kannustavat, ohjaavat, neuvovat ja kouluttavat alueensa opettajia.

Tutorit toimivat alueellisina tiimeinä. Jokaisessa tiimissä on 3-5 tutoropettajaa. Tutortiimit pyritään muodostamaan siten, että jokaisessa tiimissä on monipuolista, opetussuunnitelman eri alueita tukevaa osaamista (arviointi, laaja-alainen osaaminen, opetusteknologia ja robotiikka sekä monialaiset oppimiskokonaisuudet). Kullakin tiimillä on nimetyt yhteistyökoulut, mutta yhteistyötä voidaan tehdä myös muiden koulujen kanssa. Tutoreilla on yksi opetukseton päivä viikossa (5h). Noina päivinä he toimivat tutortehtävässään alueensa kouluilla sekä järjestävät kaupunkitasoisia koulutuksia. Osa päivistä on tutoreiden omia koulutus- ja kehittämispäiviä. Tutoreiden toimintaa ohjataan sivistysvirastosta.
Kaikki tutorit tulevat saamaan koulutusta ohjaukseen, vuorovaikutukseen ja kouluttajana toimimiseen. Lisäksi heille järjestetään opetussuunnitelman sisältöalueita tukevaa koulutusta. Koulutusta tullaan järjestämään tutoreiden omia koulutustoiveita kuunnellen. Koulutukset alkavat keväällä 2017 ja jatkuvat syyslukukaudella 2017 tutortoiminnan ohella.
Kaikilta tutoreilta edellytetään uuden opetussuunnitelman mukaista ajattelua,  myönteistä ja innostunutta työotetta, kehittämishalukkuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä monipuolista osaamista digitaalisten välineiden, oppimisympäristöjen ja materiaalien kanssa.
Hae tutoropettajaksi tällä lomakkeella 31.1.2017 mennessä. Lisätietoja toiminnasta antaa Heli Luokkamäki (etunimi.sukunimi@vantaa.fi / 09 83928030). Keskustelethan esimiehesi kanssa, että aiot hakea tutoropettajan tehtävään.