Monialaista oppimista nuorten lähiympäristössä

Monialainen oppiminen peruskoulun yläluokilla on haaste opettajille ja kouluille. Aineenopettajille suunnattu maksuton Pelissä yhteinen kaupunki! -koulutusohjelma tarjoaa teeman, pedagogisen tuen ja yhteistyömahdollisuuksia oppimiskokonaisuuden toteutukseen. Sen  lähtökohtana on nuorten lähiympäristö, ja teemoja ovat kaupunkisuunnittelu, osallisuus ja kestävä hyvinvointi kaupungissa.

Koulutus alkaa Espoossa marraskuussa 2016. Se muodostuu toiminnallisista lähipäivistä ja suunnittelutyöstä, johon opetiimi saa struktuurin ja tuen verkkokoulutuksesta. Lue lisää täältä