Ympäristöreportterit kutsuu luokat ja ryhmät journalismikilpailuun!

Mitä nuoret ajattelevat kestävästä kehityksestä? Minkälaisia haasteita he toivovat yhteiskunnan huomioivan, ja minkälaisia ratkaisuehdotuksia heillä on? Ympäristöreportterit – kansainvälinen journalismikilpailu rohkaisee 11—21-vuotiaita nuoria kommunikoimaan maailmalle jostakin heitä koskettavasta kestävän kehityksen kysymyksestä. Kilpailun teemana on Yhteinen maapallo – globaalit ympäristökysymykset YK:n uusien kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta. Ympäristöreportterit tarjoaa samalla opetukseen soveltuvan työkalun. Aiheesta raportoidaan journalistisin keinoin joko artikkelin, valokuvan tai videoreportaasin muodossa.

Lisätietoa täältä ja www.ymparistoreportterit.fi