Lastenmielenterveystalo.fi -sivustolta tietoa lasten mielenterveydestä

Hyks Lastenpsykiatria on julkaissut verkkosivuston, josta löytyy monipuolisesti tietoa lasten mielenterveydestä sekä myös vanhempana toimimisesta. Sivusto palvelee myös mm. kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia. Sivustolta löytyy materiaalia, jolla voidaan auttaa lapsia itse perehtymään mielenterveysasioihin ja pohtimaan sitä, kuinka he itse voisivat vaikuttaa elämäänsä. Tiedot sivuille ovat koonneet lastenpsykiatrian ammattilaiset; lääkärit, hoitajat, psykologit, toimintaterapeutit, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit ja puheterapeutit.

Verkkosivusto on osa kokonaisuutta, johon kuuluvat myös mielenterveystalo.fi sekä nuortenmielenterveystalo.fi.