Ympäristökoulu Polun kursseja kasvattajille

Tutkimuskohteena ruoka: Ti 8.3. klo 14-17
Koulutuksessa lähestytään ruoan ympäristövaikutuksia ilmiöpohjaisen oppimisen kautta. Mistä ympäristövaikutukset ruuantuotannossa syntyvät? Millaisilla valinnoilla ekologista selkäreppua pystyy pienentämään? Tätä asiaa käsitellään mm. ostotutkimuksien, ostossimulaattorin ja matokompostin avulla.

Pelillinen oppiminen ympäristökasvatuksessa: Ti 19.4. klo 14-17
Koulutuksessa tutustutaan Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polun uuteen yläkouluille suunnattuun pelilliseen mobiilioppimispolkuun. Oppimispolussa tutkitaan tavaroiden valmistamista ilmiönä fyysistä ja virtuaalista ympäristöä yhdistämällä.

Lisätietoja tästä!