Luokasta luontoon -hankkeen kevään koulutukset

Luokasta luontoon -hanke järjestää keväällä 2016 kaksi avointa Avaimet Luontoon – luontoliikuntaa kerhotoimintaan -koulutusta. Koulutus antaa hyviä lähtökohtia lisätä luontoliikuntaa niin koulujen kerhoissa kuin aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Avaimet luontoon -koulutusten lisäksi Luokasta luontoon -hanke järjestää yhteistyössä Vantaan luontokoulun (19.3) sekä Villa Elfvikin (27.4) kanssa Luokasta luontoon – eheyttävää oppimista lähiluonnossa -koulutukset. Koulutuspäivässä tarkastellaan lähiluontoa oppimisympäristönä uuden perusopetuksen opetussuunnitelman näkökulmasta. Opitaan yhdessä ulkona eheyttäen matematiikkaa, äidinkieltä, ympäristöoppia ja liikuntaa sekä kurkistetaan laaja-alaisen osaamisen tavoitteeseen. Koulutus on suunnattu 1-4 luokkien opettajille. Liitteissä lisätietoa.