Lahjakkaille peruskoululaisille uusi pilottihanke Vantaalla

Yhdeksäsluokkalaiset, jotka haluavat lisähaastetta jo peruskoulun aikana, voivat opiskella lukiokursseja Sotungin etälukiossa. Peruskoulun oma aineenopettaja tukee ja ohjaa oppilastaan
lukiokurssien suorittamisessa. Sotungin etälukion opettaja seuraa oppilaan etenemistä, antaa
oppimisesta palautetta sekä arvioi kurssin normaalien lukion arviointikriteereiden mukaisesti. Suoritukset voi lukea mukaan peruskoulun oppimäärään tai hyödyntää tulevissa toisen asteen opinnoissa.

Lue lisää täältä.