vanhemmille

Vanhemmille

Vanhempainyhdistys

Ylästön koulun vanhempainyhdistys tarjoaa oppilaiden vanhemmille mahdollisuuden osallistua koulun toimintaan ja edistää oppilaiden hyvinvointia. Yhdistys tekee yhteistyötä koulun kanssa mm. koulukuvauksen, kodin ja koulun yhteistyöpäivien, vanhempainiltojen ja muiden tapahtumien parissa. Lisäksi vanhempainyhdistys käy vuoropuhelua rehtorin ja muun henkilökunnan kanssa koulun arjesta ja toiminnan järjestämisestä. Yhdistys kerää varoja oppilaiden hyväksi, esimerkiksi stipendeihin ja välinehankintoihin.

Vanhempainyhdistyksen jäseneksi voivat liittyä oppilaiden vanhemmat, muut huoltajat ja kouluhenkilöstö. Jäsenmaksu on 10 euroa perhettä kohti. Yhdistykseen voi liittyä myös kannattajajäseneksi vapaasti valitsemallaan jäsenmaksulla - esimerkiksi isovanhemmat voivat näin tukea lastenlastensa koulunkäyntiä. Yhdistyksen syyskokous nimittää hallituksen ja määrää jäsenmaksun kullekin toimintakaudelle.

Yhdistyksen toiminta on vapaaehtoista, eikä jäseneksi liittyminen velvoita osallistumaan mihinkään toimintaan. Yhdistyksen jäsenet saavat tietoa toiminnasta ja tapahtumista pääasiassa sähköpostitse.

Lisätietoa ja jäseneksi liittyminen osoitteessa:http://ylastovanhemmat.yhdistysavain.fi/ Puheenjohtajana toimii Tari Solla.