tietoa ja ohjeita

Opetussuunnitelma

Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016. Perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet löytyvät osoitteesta:http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus Linkki Vantaan ja Ylästön koulun omaan opetussuunnitelmaan: http://vantaawiki.fi/pops/Yl%C3%A4st%C3%B6n_koulu

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön suunnitelma

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön suunnitelma