Kohur

Kohur står för kompetensutveckling inom  huvudstadsregionens svenska utbildningsväsende

Mer information hittar du på Kohur bloggen

Lgga in i Kohur
Så här hittar du fortbilningarna (kurser, caféer, nätverk mm.) och kan anmäla dig:
1. Logga in i Fronter (länken till vänster under työkalut)
2. Klicka på fliken Kohur (eller Kohur logon i din tambur)
3. I rummet Kohur klickar du på länken Till Kohur, vilket öppnar Kohur i en ny flik eller ett nytt fönster
5. Nu är du inloggar i Kohur och hittar forbildningar och annat material på fliken Kohur
6. För att logga ut loggar du ut ur Fronter Kohur och sedan i Fronter Vanda
Du kan röra dig mellan Fronter Kohur och Fronter Vanda genom att i webbläsaren se efter om Kohur är i en egen flik, då finns det en annan flik där det står Fronter på vilken du hittar Fronter Vanda. Har Kohur öppnats i ett nytt fönster så hittar du Fronter Vanda genom att minimera webbläsaren med Fonter Kohur och Fronter Vanda finns öppen där bakom.

Vandas interna IKT fortbildning hittar du här på Eduvantaa -sidan till höger under Koulutukset