IKT -skolningar

Här hittar du de svenskspråkiga IKT-skolningarna som erbjuds åt Vandas lärare

Nätpedagogiskt stöd på svenska
Vår svenskspråkiga nätpedagogiska stödperson Olavi (Olle) Pietikäinen erbjuder skolningar för nya lärare.
Skolan kan också kontakta Olle och beställa honom till skolan för nätpedagigiskt stöd.
Du når Olle på hans eduvantaa.fi espost (förnamn.efternamn@eduvantaa.fi).

Mer skolningar i Vanda (på finska)
På sidan tvt-koulutukset hittar du de skolningar som erbjuds på finska. Som Vanda lärare kan du delta i kurser på båda språken. Eftersom utbudet är större på finska sidan lönar det sig att delta även i sådana kurser som erbjuds på finska.

 Kohurs skolningar i huvudstads regionen på svenska
Kohurs fortbidning hittar du i forsättningen i Kohurs Fronter. Du hittar fortbildningen genom att logga in på Fronter (länken finns till vänster under työkalut). Under Rum väljer du rummet Kohur och sen klickar du på länken Till Kohur. 

Vad är Kohur?
Kohur bloggen