Kulttuurikasvatussuunnitelma

päivitetty 6.2.2017

Vantaan esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma on mukana Vantaan perusopetuksen opetussuunnitelmassa ja Koulun kulttuuri-esitteessä, jossa on koostettu kouluille suunnattu kulttuuriohjelma ja vierailukohteet.

Esite toimitetaan kouluille kaksi kertaa lukukaudessa (elo- ja tammikuu).

Vantaan OPS, luku 5.5.:

Kulttuuripalveluiden taidelaitosten; Vantaan kaupunginmuseon ja taidemuseon, Taidetalo Pessin ja Toteemin, kulttuuritalo Martinuksen sekä Vantaan kuvataidekoulun ja musiikkiopiston koululle suunnatuissa kulttuuritarjonnoissa etsitään keinoja lasten ja nuorten identiteettien, kulttuurisen osaamisen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.

Kulttuuripalveluiden taidepedagogiikalla vahvistetaan oppilaiden toimijuutta ja osallisuutta niin paikallisesti kuin globaalisti.

Oppilaalle tarjotaan tasavertainen mahdollisuus vähintään kolmeen eri taiteenlajeja soveltavaan kulttuurilliseen kokemukseen perusopetuksen aikana seuraavasti:

  1. Esittäviin taiteisiin ja kulttuuriin perehtyminen 1–3 luokkien aikana
  2. Visuaaliseen taiteeseen ja kulttuuriin perehtyminen 4–6 luokkien aikana
  3. Mediaan ja digitaaliseen kulttuuriin perehtyminen 7–9 luokkien aikana

Vantaan esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmassa määritellään tarkemmin, kuinka perusopetuksen ja kulttuuripalveluiden yhteistoimintaa organisoidaan, seurataan ja kehitetään.

Seurantaa ja kehittämistä varten on laadittu lomake koulun oman kulttuurisuunnitelman laatimiseen: Koulun kulttuurisuunnitelmalomakeHuom! Lomakkeen ”älykkäät toiminnot”, kuten napit Yleisohje, Tyhjennä lomake, yms. eivät toimi, jos pdf-tiedoston avaa selaimessa. Lomake tulisi tallentaa tietokoneelle ja avata sen jälkeen esimerkiksi Adobe Reader –ohjelmalla.

Koulun kulttuurikevät 2017-esite

Suomi 100-opas kouluille ja oppilaitoksille

Kulttuurikasvatussuunnitelman maksuttomat vierailukohteet 2016-2017