Kirjaston palvelut kouluille

Kirjasto tarjoaa kouluille erilaisia tapoja, joiden avulla tietoa voidaan etsiä ja jäsentää osana oppimisprosessia sekä ohjatusti että omatoimisesti. Tavoitteena on tehdä kirjasto oppilaille tutuksi oppimisympäristöksi sekä innostaa oppilaita monilukutaidon kehittämisessä elämyksellisin keinoin.

Kirjasto tarjoaa koululle aineistoja, välineitä, ammatillista henkilöstöä sekä oppimisyhteisön, jossa on mahdollista opiskella asioita monialaisina kokonaisuuksina tutkivan oppimisen menetelmin. Kirjasto tukee koulua mediataitojen ja monilukutaidon oppimisessa.

Oppilaille tarjotaan perusopetuksen aikana mahdollisuus vähintään kolmeen kirjaston kanssa toteutettavaan yhteistyöhön seuraavasti:

  • Aineistovinkkausta jokaiselle luokalle kerran alakouluvuosien aikana. Tämä sisältää työtapoja, joissa oppilaat voivat osallistua vinkkauksen suunnitteluun ja omien aineistoesittelyjen tekemiseen.
  • Tiedonhallintataitojen ja tutkivan oppimisen ohjausta jokaiselle luokalle kerran alakoulu- ja kerran yläkouluopintojen aikana. Kirjasto tukee oppilaiden työskentelyä tarjoamalla mahdollisuuden työskennellä kirjastossa opiskeltavan aihealueen parissa.

Kirjaston palvelut kouluille luokka-asteittain

Vaihtoehdot 4. luokille:

* Tiedonhakutaitojen perusteita. Kirjastoaiheinen tietovisa, HelMet-opastus + oppilaiden omia hakuja sekä vilkaisu nettitiedonhakuun.

* Kirjastosuunnistus. Kirjastoaiheinen tietovisa, HelMet-opastus + oppilaiden omia hakuja sekä kirjastotilaan ja –aineistoon tutustuminen suunnistuksella.

* Tiedonhakutaitoja ja lukuvinkkejä. Kirjastoaiheinen tietovisa, HelMet-opastus + oppilaiden omia hakuja sekä lukuvinkkejä esim. kirjatrailereita näyttämällä.

Vaihtoehdot 7. luokille:

* Tiedonhankintapaketti. Tiedonhaku-Kahoot, HelMet-opastus + oppilaiden omia hakuja, vilkaisu propagandaan ja sensuuriin.

* Kirjastosuunnistus. HelMet-opastus + oppilaiden omia hakuja, kirjastotilaan ja –aineistoon tutustuminen suunnistuksella.

* Lähdekritiikkipaketti. HelMet-opastus + oppilaiden omia hakuja, nettilähteitä ja niiden luotettavuuden arviointia.

Lukemaan innostaminen: vinkkaus ja lukudiplomit

Kaikki koululaiset voivat saada lukuharrastukselleen uutta potkua suorittamalla suuren suosion saaneen lukudiplomin. Diplomilistoja päivitetään vuosittain ja niitä on tarjolla kaikille luokka-asteille ja S2-ryhmille. Himolukijat voivat lukudiplomin suoritettuaan suorittaa bonusdiplomin. Diplomit jaetaan koulun kevätjuhlassa.

Alakoulun opettaja: kirjasto tarjoaa 3. luokille kirjavinkkausta eli kirjavinkkarin vetämiä tutustumistuokioita tarinoihin. Opettajan kannattaa olla vähintään muutamaa viikkoa ennen kirjavinkkausta yhteydessä omaan lähikirjastoon ja kysellä kirjaston vinkkaustarjonnasta. Vinkkauksissa tutustutaan lukudiplomikirjoihin, joten vinkkaustuokio voi toimia myös innostajana lukudiplomin suorittamiseen. Muille luokka-asteille kuin 3. luokille vinkkauksia järjestetään resurssien mukaan.

Yhteystiedot

Luokkakäyntien varaaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä koulun lähikirjastoon. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.helmet.fi ja Vantaan kirjastojen kouluyhteistyösivustolta. Muut yhteystiedot vantaa.fi -sivustolla.