Kotitaloutta alakouluihin -vinkkejä valinnaiskurssien suunnitteluun ja sisältöihin

Työpajassa tutustutaan kotitalouden opetussuunnitelmaan, alakoulujen kotitalouden opetukseen ja jaetaan ideoita kotitalouden valinnaiskurssien toteuttamiseen. Käymme läpi opetuksen sisältöjä, opetusmenetelmiä sekä erilaisia oppimateriaaleja. Pohdimme erityisesti sitä, miten kotitalousopetusta voidaan toteuttaa ilman varsinaisia kotitalouden opetustiloja. Työskentelymenetelmät ovat pääasiassa toiminnallisia ja osallistavia. Koulutukseen otetaan 20 henkilöä. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kouluttajana toimii Marja Väärälä, kotitalouden lehtori Kotitalousopettajien liitosta. Koulutus pidetään Vantaan kansainvälisellä koululla kello 14.30-17.30.

HUOM. KURSSI ON JO TÄYNNÄ !