HUOM! 1.12.2016 alkaen kaikki veso-koulutukset käsitellään uuden koulutushallintajärjestelmän Osuman (osuma.vantaa.fi) kautta.

SYYSKUU

6.9.2016 Monialaisten opintojen työpaja

26.9.2016 Tutkimuksellisuus ja tvt maasto-opetuksessa

29.9.2016 Arviointi, tavoitemittari

29.9.2016 Yksilöllisen oppimisen menetelmä OPS-työssä

LOKAKUU

3.10.2016 Uusi OPS, miten työni muuttui?

4.10.2016 Alkuopetuksen matematiikka Varga-Neményi-menetelmällä OPS 2016 – Mikä muuttuu? (TÄYNNÄ)

4.10.2016 OPS2016 ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

6.10.2016 Luokkahuoneena Eurooppa – yhdessä oppimista eTwinningin avulla

6.10.2016 Kielitietoisuutta käytännössä

6.10.2016 Kotitaloutta alakouluihin – vinkkejä valinnaiskurssien suunnitteluun ja sisältöihin (TÄYNNÄ)

26.10.2016 Oppimisen arviointi

27.10.2016 Kestävä kehitys kemianopetuksessa

MARRASKUU

        2.11.2016 Oppimisen arviointi (TÄYNNÄ)

        8.11.2016 Luonto luokkahuoneena (TÄYNNÄ)

        8.11.2016 PaikkaOppi-työpaja

 8.11.2016 Kielitietoinen kaksikielinen samanaikaisopetus alakoulussa ja muu kielitietoisuuden tuki

        8.11.2016 Kestävä kehitys ja Agenda 2030

       10.11.2016 Kielitietoisuutta käytännössä

10.11.2016 Kotitaloutta alakouluihin – vinkkejä valinnaiskurssien suunnitteluun ja sisältöihin (TÄYNNÄ)

10.11.2016 Eri oppiaineiden sisältöjen opiskelu kielilähtöisesti luokanopettajan ja suomi toisena kielenä -opettajan yhteistyössä

       10.11.2016 Opettajan ja oppilaan roolit

10.11.2016 Vinkkejä monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen HUOM. KYSEINEN KOULUTUS SIIRTYY KEVÄÄLLE 2017

       10.11.2016 Positiivinen pedagogiikka ja luonteenvahvuudet

       29.11.2016 Erityisopetuksen tvt-työpaja (TÄYNNÄ)

MAALISKUU

        7.3.2017 PaikkaOppi-työpaja (TÄYNNÄ)

 7.3.2017 Vinkkejä monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen (TÄYNNÄ)

 7.3.2017 Oppilaiden kysymykset ja tutkimuksellinen työtapa oppilaskeskeisen opetuksen lähtökohdiksi (TÄYNNÄ)

        7.3.2017 Ilmastonmuutos

 7.3.2017 Matematiikan opetussuunnitelma vuosiluokilla 3 – 6, mitä uutta, mistä  vanhaa? (TÄYNNÄ)

        14.3.2017 Ymmärrystä matematiikkaan toiminnallisin keinoin, vuosiluokat 7-9 (TÄYNNÄ)

        14.3.2017 Musiikkityöpaja tablettilaitteilla (TÄYNNÄ)

 14.3.2017 Koulupuutarhan perustaminen ja hyödyntäminen monialaisen oppimisen ympäristönä

        16.3.2017 Kotitaloutta alakouluihin – vinkkejä valinnaiskurssien suunnitteluun ja sisältöihin

        16.3.2017 Kielitietoisuutta käytännössä

        16.3.2017 Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu

HUHTIKUU

        4.4.2017 Digieliökokoelman teko (TÄYNNÄ)

        4.4.2017 Moninaisuus ja yhdenvertaisuus

        6.4.2017 Käsityön suunnittelun monenlaiset tavat ja lähtökohdat, Suun-nit-te-lu-VÄLI-pala

6.4.2017 Yksilöllisen oppimisen menetelmä OPS-työssä HUOM. KOULUTUKSEN AJANKOHTA MUUTTUNUT => UUSI PÄIVÄ TIISTAI 25.4.2017 (TÄYNNÄ)

        6.4.2017 Kotitaloutta alakouluihin – vinkkejä valinnaiskurssien suunnitteluun ja sisältöihin 

19.4.2017 Eri oppiaineiden sisältöjen opiskelu kielilähtöisesti luokanopettajan ja suomi toisena kielenä -opettajan yhteistyössä

19.4.2017 Luonto oppimisympäristönä (TÄYNNÄ)

25.4.2017 Matematiikkaa ulkona (TÄYNNÄ)