Kestävä kehitys kemianopetuksessa -koulutuksessa vielä tilaa

To 27.10. klo 14-17 Vantaan luontokoululla järjestetään kemian ja ympäristöopinopettajille kestävän kehityksen veso -kelpoinen koulutus. Kurssi koostuu käytännön harjoituksista, joita on helppo toteuttaa koulussa ja opetuksessa. Lisätietoa täältä ja  www.vantaanluontokoulu.fi.