Arviointi oppimisen edellytyksenä ja tukena – maksuton täydennyskoulutus opettajille

Täydennyskoulutusta arvioinnista esi- ja perusopetuksessa työskenteleville opettajille! Avaa esite

Sitovat ilmoittautumiset kaikkiin kolmeen moduuliin tehdään ensimmäiseen koulutuspäivään ilmoittautumisella 30.10.2015 mennessä internetissä osoitteessa www.avi.fi/etela kohdasta Ajassa, Tapahtumat ja koulutukset. Koulutus on Heurekassa, Tikkurilassa.