Monialaista oppimista nuorten lähiympäristössä

Monialainen oppiminen peruskoulun yläluokilla on haaste opettajille ja kouluille. Aineenopettajille suunnattu maksuton Pelissä yhteinen kaupunki! -koulutusohjelma tarjoaa teeman, pedagogisen tuen ja yhteistyömahdollisuuksia oppimiskokonaisuuden toteutukseen. Sen  lähtökohtana on nuorten lähiympäristö, ja teemoja ovat kaupunkisuunnittelu, osallisuus ja kestävä hyvinvointi kaupungissa.

Koulutus alkaa Espoossa marraskuussa 2016. Se muodostuu toiminnallisista lähipäivistä ja suunnittelutyöstä, johon opetiimi saa struktuurin ja tuen verkkokoulutuksesta. Lue lisää täältä

Koulujen kilometrikisa poljetaan 3.-31.10.2016

Valtakunnallinen Koulujen Kilometrikisa starttaa jälleen! Kisa kannustaa 1.-6. -luokkalaisia pyöräilemään koulumatkoilla ja vapaa-ajalla. Idea on, että kilometrejä kerätään luokalle. Luokan polkijoiden yhteenlasketut kilometrit jaetaan osallistujien määrällä. Sarjoja on kolme: 1.-2. –luokka, 3.-4. –luokka ja 5.-6. –luokka.

Lisätietoja kisasta ja ilmoittautumisesta: http://www.kilometrikisa.fi/koulut/

Koulutuskeskiviikko – 28.9.2016 aiheena OPS2016 ja arviointi

rakkaudesta-oppimiseen_punainen-1

Koulutuskeskiviikko kokoaa kerran kuussa oppimisesta ja koulutuksesta kiinnostuneet yhteisen teeman äärelle kuulemaan innoittavia alustuksia, jakamaan käytännön vinkkejä ja esimerkkejä parhaista toimintatavoista sekä keskustelemaan siitä, miten koulutuskenttää voidaan käytännössä kehittää.

Voit osallistua koulutuksiin paikan päällä tai etänä suoran verkkolähetyksen välityksellä. Puheenvuorojen tallenteet ja työpajojen materiaalit ovat työyhteisösi käytettävissä tapahtumien jälkeen. Koulutuskeskiviikot ovat yleissivistävän koulutuksen henkilöstölle maksuttomia.

Lue lisää

Alakouluissa etsitään Rosan koodia 4.10.2016 – 31.1.2017

koodiYle ja Koodiaapinen kutsuvat kaikki Suomen alakoulut osallistumaan 7-12-vuotiaille suunnattuun Rosan koodi -peliin. Osallistuminen viihteellis-pedagogiseen peliin vaatii vain pienen satsauksen eli koodiarvoituksen kätkemisen koulun tiloihin. Yle toimittaa mukaan ilmoittautuneille kouluille projektiin liittyvän kattavan materiaalipaketin ja auttaa mahdollisuuksien mukaan tehtävän toteutuksessa.

Rosan koodi innostaa lapsia ohjelmoinnin maailmaan ja on tarkoitettu helpottamaan kasvattajien haasteita kouluissa, harrastuskerhoissa ja kotona. Rosan koodi -pelin ydinideana on kerätä 50 koodia keskenään hyvin erilaisista digitaalisista ympäristöistä sekä fyysisistä tiloista ja seurata päähenkilö Rosan tarinaa. Rosan koodi -peli alkaa 4.10.2016 ja päättyy 31.1.2017.

Lue lisää

Ympäristöreportterit kutsuu luokat ja ryhmät journalismikilpailuun!

Mitä nuoret ajattelevat kestävästä kehityksestä? Minkälaisia haasteita he toivovat yhteiskunnan huomioivan, ja minkälaisia ratkaisuehdotuksia heillä on? Ympäristöreportterit – kansainvälinen journalismikilpailu rohkaisee 11—21-vuotiaita nuoria kommunikoimaan maailmalle jostakin heitä koskettavasta kestävän kehityksen kysymyksestä. Kilpailun teemana on Yhteinen maapallo – globaalit ympäristökysymykset YK:n uusien kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta. Ympäristöreportterit tarjoaa samalla opetukseen soveltuvan työkalun. Aiheesta raportoidaan journalistisin keinoin joko artikkelin, valokuvan tai videoreportaasin muodossa.

Lisätietoa täältä ja www.ymparistoreportterit.fi