Wilmapalvelin1 Käyttäkää ensisijassa tätä palvelinta.

Wilmapalvelin2 Wilman varapalvelin. Mikäli wilmapalvelin1 on kuormittunut tai hidas käyttäkää tätä.


Wilmapalvelin2:ta koskevat erityisohjeet