Verbin aikamuodot
Preesens
= Nykyinen aika, tällä hetkellä 
Aktiivissa ei ole tunnusta, passiivissa on tunnus a / ä.

Negatiivinen Negatiivinen
     
Aktiivi minä asun en asu kysyn en kysy
sinä asut et asu kysyt et kysy
hän asuu ei asu kysyy ei kysy
me asumme emme asu kysymme emme kysy
te asutte ette asu kysytte ette kysy
he asuvat eivät asu kysyvät eivät kysy
Passiivi asutaan ei asuta kysytään ei kysytä

Preesens | Imperfekti | Perfekti | Pluskvamperfekti | Aikamuotojen esittelytarina

 

 

 

 

Imperfekti = Mennyt aika
Tunnus -i- kirjoitetaan vartalon ja persoonapäätteen väliin. 
(Tunnus -si-, katso verbityyppi 1.4 ja verbityyppi 4)
Yksikön 3. persoonassa (hän -muodossa) ei ole persoonapäätettä.
Negatiivisessa muodossa on 2. partisiipin tunnus -nut / -nyt, -neet, passiivissa -ttu / -tty

Negatiivinen Negatiivinen
           
Aktiivi minä asuin en asunut kysyin en kysynyt
sinä asuit et asunut kysyit et kysynyt
hän asui ei asunut kysyi ei kysynyt
me asuimme emme asuneet kysyimme emme kysyneet
te asuitte ette asuneet kysyitte ette kysyneet
he asuivat eivät asuneet kysyivät eivät kysyneet
Passiivi asuttiin ei asuttu kysyttiin ei kysytty

Preesens | Imperfekti | Perfekti | Pluskvamperfekti | Aikamuotojen esittelytarina

 

 

 

 

 

Perfekti = tapahtunut, ei tarkkaa aikaa / alkanut ja jatkuu vielä nyt / perfekti + preesens
Muodostus: olla -verbin preesens + 2. partisiippi.
2. partisiipin tunnus on -nut / -nyt, -neet, passiivissa -ttu / -tty

Negatiivinen Negatiivinen
           
Aktiivi minä olen asunut en ole asunut olen kysynyt en ole kysynyt
sinä olet asunut et ole asunut olet kysynyt et ole kysynyt
hän on asunut ei ole asunut on kysynyt ei ole kysynyt
me olemme asuneet emme ole asuneet olemme kysyneet emme ole kysyneet
te olette asuneet ette ole asuneet olette kysyneet ette ole kysyneet
he ovat asuneet eivät ole asuneet ovat kysyneet eivät ole kysyneet
Passiivi on asuttu ei ole asuttu on kysytty ei ole kysytty

Preesens | Imperfekti | Perfekti | Pluskvamperfekti | Aikamuotojen esittelytarina

 

 

 

 

Pluskvamperfekti = menneisyydessä tapahtunut / pluskvamperfekti + imperfekti
Muodostus: olla -verbin imperfekti + 2. partisiippi.
2. partisiipin tunnus on -nut / -nyt, -neet, passiivissa -ttu / -tty

Negatiivinen Negatiivinen
           
Aktiivi minä olin asunut en ollut asunut olin kysynyt en ollut kysynyt
sinä olit asunut et ollut asunut olit kysynyt et ollut kysynyt
hän oli asunut ei ollut asunut oli kysynyt ei ollut kysynyt
me olimme asuneet emme olleet asuneet olimme kysyneet emme olleet kysyneet
te olitte asuneet ette olleet asuneet olitte kysyneet ette olleet kysyneet
he olivat asuneet eivät olleet asuneet olivat kysyneet eivät olleet kysyneet
Passiivi oli asuttu ei ollut asuttu oli kysytty ei ollut kysytty

Preesens | Imperfekti | Perfekti | Pluskvamperfekti | Aikamuotojen esittelytarina