Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä

Yhteisölliseen hyvinvointiryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

Kaisa Maliniemi, rehtori
Maria Hohka, apulaisrehtori ja oppilaanohjaaja
Iiris Eronen, vararehtori
Anni Hirsaho, koulupsykologi
Anna-Riika Rintala, koulukuraattori
Satu Lähteinen, terveydenhoitaja
Henna Oravasaari, oppilaanohjaaja
Sirkku Ylinen, laaja-alainen erityisopettaja
Heli Paananen, laaja-alainen erityisopettaja
Paula Palolahti, laaja-alainen erityisopettaja