Opetussuunnitelma

Tietoja uudesta opetussuunnitelmasta löydät välilehdeltä OPS 2016.

 

 

Opetussuunnitelma (pdf) luo perusopetuksen selkärangan. Vantaan opetuslautakunta on hyväksynyt Vantaankosken koulun opetussuunnitelman kokouksessaan 7.6.2005.

Yleisessä osassa selvitetään opetusjärjestelyihin liittyviä asioita. Ainekohtaisesta osasta löytyvät kaikkien yksittäisten aineiden opetussuunnitelmat. Niistä selviävät kurssien sisällöt, tavoitteet ja arviointiperusteet.

Muutokset Vantaankosken koulun opetussuunnitelmaan lukuvuonna 2012-2013 aloittavista 7. luokista alkaen löytyvät täältä.

Muutokset Vantaankosken koulun Matemaattis-luonnontieteellisen linjan (MAS) opetussuunnitelmaan lukuvuonna 2012-2013 aloittavista 7. luokista alkaen löytyvät täältä.

Opetushallituksen sivuilta löytyvät yleiset päättöarvioinnin kriteerit.

Koulumme oppiainekohtaiset päättöarvioinnin kriteerit (pdf).

Vantaankosken koulun tuntijako (pdf).