TEHO

Vantaan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta

Oppimisen tuki -messut


Vantaan Oppimisen tuki-messut järjestettiin toista kertaa tiistaina 19.4.2011 TIkkurilan Urheilutalolla. Messuilla oli mukana lähes 40 näytteilleasettajaa Vantaan varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja nuoriso- ja aikuiskoulutuksesta. Messut täyttyivät iloisista messuvieraista heti messujen avauduttua ja iltapäivän aikana messujen värikkääseen ja monipuoliseen tarjontaan kävi tutustumassa noin 500 opetus- ja kasvatusalan henkilöä.

Tutustu messuilla esiteltyihin hyviin käytänteisiin.

 

Messujen taustaa:
Vantaalaiset opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset hyödyntävät monenlaisia toimivia keinoja lasten ja nuorten oppimisen ja kasvun tukemiseksi. Idea messujen järjestämiseen lähti tarpeesta tehdä hyviä käytänteitä näkyviksi, jotta niitä voitaisiin hyödyntää myös muissa yksiköissä.

Kevään 2010 messuilla oli nelisenkymmentä vantaalaista esi-, perus- ja lisäopetuksen näytteilleasettajaa jakamassa omia käytänteitään yli viidelle sadalle messukävijälle. Messuilla esiteltiin joustavia opetusjärjestelyjä, kuten esimerkiksi sitä, miten lasten ja nuorten yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduiksi, kun ryhmää opettaa samanaikaisesti useampi aikuinen. Lisäksi keskeisiä teemoja olivat erilaisten oppijoiden tukemisen pedagogiset menetelmät, kodin ja koulun yhteistyö sekä opetuksen siirtymävaiheiden hyvät käytänteet.

Messuilla vantaalaiset opettajat, rehtorit, kouluavustajat, koulupsykologit, koulukuraattorit ja muut kasvatusalan ammattilaiset tutustuivat eri yksiköiden toimintatapoihin ja saivat mahdollisuuden oppia toinen toisiltaan. Messuilla esiteltyjä hyviä käytänteitä on koottu näille sivuille.

Käsiohjelma Oppimisen tuki -messut 2010
Kirjoitus Vantaan sivuilla

Comments are closed.