Simonkylän koulu
Etusivu
Yhteystiedot
Esittely
Aikataulut
Opiskelu
Opettajat
Oppilaskunta
Vanhempainyhdistys
Järjestyssäännöt
Poissaolohakemus
Tapahtumakalenteri
Jopo - joustava perusopetus

Esittely

Ulkokuva koulusta

Meidän koulumme

Simonkylän koulu on lukuvuonna 2016 - 2017 noin 680 oppilaan koulu, jossa toimivat luokka-asteet 5 - 9. Opettajia koulussamme on yli 50. Koulussamme on yhteensä 8 alaluokkaa sekä 27 yläluokkaa. Sekä ala- että yläluokilla on keskimäärin 21 oppilasta/luokka.

Simonkylän koulu sijaitsee suuren, vehreän puistoalueen tuntumassa lähellä Tikkurilaa. Metsäluonnon läheisyyttä voidaan hyödyntää esimerkiksi biologian ja kuvaamataidon oppitunneilla. Liikuntatunteja varten piha-alueella on kaksi suurta hiekkakenttää. Lisäksi koulun välittömässä läheisyydessä on kaupungin ylläpitämä pururata kesällä ja hiihtolatu talvella, ja suunnistusta voidaan harrastaa lähes ympärivuotisesti. Hyvät liikenneyhteydet bussilla ja junalla takaavat koulumatkojen sujuvuuden.

Toiminta-ajatus

Simonkylän koulu tukee oppilaan valmiuksia kehittyä ja kasvaa vastuuntuntoiseksi, hyvin käyttäytyväksi, elämään myönteisesti suhtautuvaksi ja oppivaksi ihmiseksi. Pyrimme ohjaamaan oppilaita opiskelutaitojen kehittämisessä ja erilaisten elämäntilanteiden kohtaamisessa. Koulussamme kaikilla on oikeus työskennellä rauhassa ja turvallisessa ympäristössä. Simonkylän koulu antaa hyvät perusvalmiudet jatko-opintoihin. Olemme erikoistuneet vankan ja tavoitteellisen perusopetuksen antamiseen.

Opiskelu

Lukuvuoden opiskelu jakaantuu neljään jaksoon. Jokaisessa jaksossa on oma lukujärjestyksensä, mikä tuo vaihtelua opiskelun arkeen. Oppilaiden opiskelu koostuu sekä yhteisistä että valinnaisista aineista. Valinnaisten aineiden tehtävänä on tukea ja täydentää perusopintoja sekä antaa oppilaalle itse tekemisen iloa ja onnistumisen elämyksiä asioissa, jotka häntä erityisesti kiinnostavat. Simonkylän koulun alaluokilla voi opiskella A2-kielenä ruotsin ja saksan kieltä ja yläluokilla A2-kielinä on tarjolla ruotsi, ranska ja saksa.

Erityisopetus

Koulussamme toimii kolme osa-aikaisen erityisopetuksen erityisopettajaa pienryhmäopettajina. He auttavat ja tukevat oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia tai jotka edistyvät hitaasti opinnoissaan. Meillä on myös Jopo-luokka. 1.8.2010 koulussamme aloitti myöskin valmistava ryhmä.

Uudistetut tilat ja varustus

Simonkylän koulun mittava laajennus- ja saneeraushanke valmistui kokonaisuudessaan vuoden 2005 aikana. Alun perin vuonna 1969 valmistunut koulurakennus on käynyt läpi täydellisen muodonmuutoksen ja nyt meillä on käytössämme täysin uudet, asianmukaiset, korkeatasoiset opetus- ja oleskelutilat sekä AV-laitteet. Peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä jokainen luokka on saanut uuden ja nykyaikaisen audiovisuaalisen varustuksen. Vanhat kasettinauhurit ja piirtoheittimet ovat jääneet historiaan.

Muu toiminta

Simonkylän koulussa toimii hyvin aktiivinen oppilaskunta, joka järjestää koulunkäynnin vastapainoksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi paljon erilaisia tempauksia (esim. vuoden oppilasgaala-tilaisuus, urheilupäivän kisa, halloween, ystävänpäivä, vappurata) ja osallistuu juhlien toteuttamiseen. Oppilaskunnassa toimiminen on oppilaille tehokas väylä päästä vaikuttamaan heitä itseään koskeviin asioihin koulussa. Koulumme on myös profiloitunut voimakkaasti liikuntaan.

Simonkylän koulussa oppilailla on mukavaa ja kiusaamiseen liittyviä ilmiöitä ei esiinny juuri lainkaan. Suhtaudumme erittäin vakavasti kaikkiin kiusaamistapauksiin, nollatoleranssi! Koulussamme opitaan ja viihdytään.

Simonkylän koulun vanhempainyhdistyksen toiminta on hyvin aktiivista. Lukuvuoden aikana vanhempainyhdistys järjestää runsaasti erilaisia teemailtoja ja yhteistyö koulun kanssa on hyvin mittavaa. Simonkylän koululla on myös runsaasti kansainvälisiä yhteyksiä.