Rekolan koulu

Kartta Viesti Ylläpidolle Kuvakierros koulussa Historian havinaa
 
Etusivu Toiminta Muut tukirakenteet
Muut tukirakenteet
Muut opetusta ja koulun toimintaa tukevat rakenteet
Kirjoittanut Administrator   
09.04.2009 10:54
Koulumme toimintaan kuuluu myös oleellisesti joitakin hallinnollisia rakenteita, huoltajien muodostamia yhteisöjä sekä kaupungin eri toimialojen palveluita.
Viimeksi päivitetty 10.04.2009 19:39
 
Koulumme johtoryhmä
Kirjoittanut Administrator   
04.04.2009 18:01

Koulumme rakenteisiin kuuluu myös johtoryhmä (=JORY), jonka kokoonpanoon kuuluu rehtorin ja vararehtorin lisäksi opettajaedustajia. Joryn kokoonpano: Kirsi Miettinen, Kirsti Heiskanen, Markku Saarinen, Päivi Ruohomaa ja Iiris Heiskanen. Ajankohtaistieto löytyy syksyn kouluviestistä.Viikottaisten johtoryhmäpalaverien lisäksi JORY osallistuu pidemmän ajan toiminnan suunnitteluun.

Viimeksi päivitetty 04.10.2009 19:35
 
Johtokunta
Kirjoittanut Administrator   
04.04.2009 18:06

Kodin ja koulun yhteistyötä pidetään yllä mm. koulun johtokunnan toimesta. Virallisiin kunnalishallinnon rakenteisiin kuuluva johtokunta nimetään kerrallaan määräajaksi. Vanhempainkokouksessa huoltajat ehdottavat keskuudestaan edustajat johtokuntaan, minkä poliittiset elimet vahvistavat. Johtokunta kokoontuu keskimäärin 4 -5 kertaa lukuvuodessa. Vanhempainyhdistys kokoontuu kerran kuukaudessa. Seuraavassa otteita peruskoulun johtosäännöstä.

Toimiala (Peruskoulujen johtosääntö 1§) Peruskoululla on johtokunnat siten kuin opetuslautakunta päättää. Kahdella tai useammalla peruskoululla voi olla yhteinen johtokunta.
  1. Kokoonpano ja toimikausi (Peruskoulun johtosääntö 2§) Opetuslautakunta valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan suomenkielisen ja ruotsikielisen peruskoulun johtokuntaan 5-10 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen oppilaiden huoltajien keskuudesta. Valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. (Kuntalaki 20§)
  2. Tehtävät (Peuskoululujen johtosääntö 3§) Johtokunnan tehtävänä on osallistua koulun kehittämiseen ja arviointiin sekä tukea ja edistää kodin ja koulun yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Ratkaisuvalta (Peruskoulujen johtosääntö 4§) Johtokunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat:

  1. hyväksyy koulun lukuvuosisuunnitelman ja osallistuu sen toteuttamisen arviointiin
  2. tekee esityksiä ja antaa lausuntoja koulua koskevissa asioissa
  3. hyväksyy järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset
  4. suorittaa sille määrätyt tai asian laadun mukaan sille kuuluvat tehtävät.

Rekolan koulun johtokuntaan on valittu valtuustokaudeksi 2009-2010 seuraavat 5 jäsentä: Ann-Mari Patshijew (pj.), Ari Tuuli (vpj.), Sari Hosio, Anna-Maija Ohvo sekä Jouko Järvi. Edellisten henkilökohtaisiksi varajäseniksi on valittu (samassa järjestyksessä): Mika Patshijew, Mika Miettinen, Sari Kinnunen, Susanna af Forselles sekä Raimo Laitila. Ajankohtaistieto johtokunnan kokoonpanosta  löytyy aina syksyn kouluviestistä.

 

Viimeksi päivitetty 04.10.2009 19:33
 
Vanhempainyhdistys
Kirjoittanut Administrator   
04.04.2009 18:08

Rekolan koulun vanhempainyhdisty ry on perustettu koulun vanhempien, rehtorin ja opettajien aloitteesta vuonna 1993. Varsinainen yhdistyksen perustava kokous pidettiin koululla 12.1.1994. Vanhempainyhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin merkittäväksi 20.9.1996.

Vanhempainyhdistys on osa kodin ja koulun yhteistyörakenteita. Vanhempainyhdistys kokoontuu kerran kuukaudessa. Yhdistykseen kuuluu hallitus, johon kuuluu jokaiselta luokalta jäsen sekä hänelle varajäsen. Luokan edustaja toimii yhteistyölinkkinä oman luokkansa ja vanhempainyhdistyksen välillä.

Joillakin luokilla toimii vanhempien vapaaehtoisesti perustamia luokkatoimikuntia. Uusien luokkatoimikuntien perustamista kannattaa harkita esim. vanhempainiltojen yhteydessä.

Vanhempainyhdistys järjesti ensimmäiset kevätmyyjäiset jo vuonna 1993 ja näin luokkatoimikunnat voivat kartuttaa varojaan. Jo perinteeksi muodostuneilla syysmarkkinoilla on kerätty niinikään varoja yhdistyksen toimintaa varten. Tuotosta jaetaan joka kevät stipendirahaa, kahdelle oppilaalle jokaiselta luokalta. Saaduilla varoilla avustetaan leirikouluun ja luokkaretkille lähteviä luokkia ja järjestetään erilaisia tempauksia. Välituntien iloksi on hankittu esim.hyppynaruja ja jalkapalloja. Vuosien saatossa Vanhempainyhdistyksen tuella on hankittu koululle mm. piano, videotykki l. dataprojektori, atk-välineitä ja savenpolttouuni. Lisäksi yhdistys on tukenut koululla toimivia kerhoja ja jumppasirkustoimintaa.

Opas vanhemmille löytyy täältä. Lisätietoja VANVARYsta löytyy täältä. Suomen vanhempainliiton sivustolle käynti täältä.

 

 

Viimeksi päivitetty 17.10.2012 06:40
 
Rekolan Koulun Tietotekniikan Tuki ry.
Kirjoittanut Administrator   
04.04.2009 18:17

Koulumme oppilaiden huoltajien perustama, rekisteröity yhdistys tulee toimineeksi jo yli 20 vuotta. Yhdistyksen tavoitteena on tukea koulumme TVT-opetusta sekä osaltaan edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Tuki ry tarjoaa koululle arvokasta erikoisosaamista ja avustaa mm. atk-tarvikkeiden hankinnassa. Yhdistyksen jäsenten asiantuntemus oli ensiarvoisen tärkeää mm. koulumme www-sivuston uudistamisessa. Yhdistyksen alkuvaiheista voit saada käsityksen tutustumalla  yhdistyksen 10-vuotishistoriikkiin osoitteessa: http://www.edu.vantaa.fi/rekola/vanhatsivut/aktu10v.html .

Viimeksi päivitetty 17.04.2009 18:43
 
<< Alkuun < Edellinen 1 2 Seuraava > Loppuun >>

Sivu 1 / 2

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

Kirjauduvk. 39SYYSKUU2019

 
TIISTAI
24
Alvar, Auno

MIELIPITEESI ?

Paras ajankohta vanhempainillalle olisi?