Rekolan koulu

Kartta Viesti Ylläpidolle Kuvakierros koulussa Historian havinaa
 
Etusivu Toiminta Arviointi
Oppilasarviointi
Kirjoittanut Administrator   
05.04.2009 17:35

Opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti Vantaalla annetaan arviointipalautetta vähintään kolme kertaa lukuvuoden aikana. Arviointi on luokilla 1-5 sanallista, 6-luokkalaiset saavat lukuvuositodistuksessa numeroarvioinnin.

Opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja opetushallituksen määrittelemät hyvän osaamisen kuvaukset ovat kaiken arvioinnin pohja. Oppiaineiden nivelkohdissa oppilaan osaaminen arvioidaan suhteessa hyvän osaamisen kuvaukseen oppiaineittain seuraavasti:

2. luokka: äidinkieli ja kirjallisuus (suomi äidinkielenä), matematiikka

4. luokka: ympäristö- ja luonnontieto, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta

5. luokka: äidinkieli ja kirjallisuus (suomi äidinkielenä), matematiikka, uskonto/et

6. luokka: englanti, vapaaehtoinen A-kieli, historia, biologia ja maantieto, fysiikka ja kemia.

Rekolan koulun arviointiajankohdat ovat seuraavat: Viikolla 43 oppilaat arvioivat omaa opiskeluaan itsearviointilomakkeella, jonka pohjalta käydään viikoilla 45-46 arviointikeskustelut. Väliarviointi helmikuussa sekä lukuvuosiarviointi tehdään Wilman avulla. Lukuvuoden päättyessä keväällä oppilaat saavat Vantaan peruskoulun yhteisen lukuvuositodistuksen. Ajankohtaistiedon arvioinnista löydät aina syksyn kouluviestistä.

 
Arvioinnista löydät lisätietoa Vantaan perusopetuksen sivuilta tästä linkistä. Siellä on myös esitelty hyvän osaamisen kuvaukset eri oppiaineisiin.
Viimeksi päivitetty 20.09.2011 17:29
 


Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

Kirjauduvk. 39SYYSKUU2019

 
TIISTAI
24
Alvar, Auno

MIELIPITEESI ?

Paras ajankohta vanhempainillalle olisi?