Rekolan koulu

Kartta Viesti Ylläpidolle Kuvakierros koulussa Historian havinaa
 
Etusivu Toiminta Oppilashuolto
Oppilashuoltotyöryhmä eli OHR
Kirjoittanut Administrator   
02.04.2009 19:42

Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa. Ryhmän jäseninä ovat rehtori, erityisopettajat, kouluterveydenhoitajat, koulupsykologi ja koulukuraattori. Palvelujen tavoitteena on edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia, tukea opettajia työssään ja hoitaa mm. yksittäisen oppilaan asiaa moniammatillisena yhteistyönä. Lisätietoa oppilashuollon kehittämisestä täältä.

Viimeksi päivitetty 13.09.2011 19:47
 
Koulupsykologi ja kuraattori
Kirjoittanut Administrator   
02.04.2009 19:37

Koulupsykologi auttaa mm. oppimisvaikeuksien selvittämisessä sekä lapsen psyykkisen hyvinvoinnin kysymyksissä. Koulupsykologi on koulullamme muutamia päiviä viikossa. Ajankohtaistieto löytyy syksyn kouluviestistä. Puhelin: 043 825 9024. Lisätietoja koulupsykologipalvelusta tästä linkistä.

Koulukuraattori on koulussa toimiva sosiaalityöntekijä, joka työskentelee mm. seuraavissa asioissa: koulunkäynnin tukeminen, lapsen sosiaalinen hyvinvointi, koulukiusaaminen ja yläasteelle siirtyminen. Kuraattori on paikalla yhtenä päivänä viikossa. Ajankohtaistieto löytyy syksyn kouluviestistä. Puhelin 0408437098. Lisätietoa kuraattori -palveluista täältä.

Viimeksi päivitetty 05.01.2015 21:48
 
Erityisopetus
Kirjoittanut Administrator   
03.04.2009 20:27

Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea oppilaiden koulunkäyntiä. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, ja jotka tarvitsevat muun opetuksen yhteydessä erityistä tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi. Erityisopetuksesta huolehtii erityisopettaja, joka toimii yhteistyössä luokanopettajien kanssa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena.

Koulussamme on tällä hetkellä kaksi laaja-alaista erityisopettajaa. Toinen erityisopettajista on "kokopäiväinen" ja toinen "osa-aikaisesti paikalla". Ajankohtaistieto löytyy syksyn kouluviestistä. Lisätietoa erityisopetuksesta Vantaalla löydät tästä linkistä.

Viimeksi päivitetty 04.10.2009 19:28
 
Kouluterveydenhoito
Kirjoittanut Administrator   
03.04.2009 20:17

Oppilaan sairastuessa äkillisesti koulussa pyritään antamaan ensiapua ja ohjaamaan varsinaiseen hoitopaikkaan sekä ilmoittamaan asiasta oppilaan huoltajalle. Sairasta lasta ei saa lähettää kouluun. Koulun terveydenhoitajilta voi tiedustella menettely-ohjeita tarvittaessa.

Kouluterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Toiminnan tavoitteena kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Työtä tehdään yhdessä vanhempien, opettajien ja koko koulun henkilökunnan kanssa.

Uudet terveystarkastusohjelmat velvoittavat tekemään terveystarkastukset kaikille luokka-asteille. Näistä laaja-alaisia ovat alakoulun 1. ja 5 lk:n tarkastukset. 1. lk:n tarkastukseen kuuluu myös lääkärintarkastus, jossa vanhempien toivotaan olevan läsnä.

Oppilaiden vanhempia/huoltajia pyydetään huomioimaan, että lapsen sairaanhoito ja vapaa-aikana sattuneiden tapaturmien hoito kuuluvat vanhemmille.

Myös oppilaiden hammashoitola sijaitsee koulullamme. Hammaslääkäri tarkastaa koululaisten hampaat ensimmäisellä ja viidennellä luokalla sekä suuhygienisti kolmannella ja kuudennella luokalla. Lisäksi kolmasluokkalaisilla on oikomishammaslääkärin tarkastus. Jos lapsilla on hoidon tarvetta välivuosina, he voivat tulla varaamaan ajan suoraan hoitolaan tai vanhemmat voivat ottaa yhteyttä keskitettyyn ajanvaraukseen puh. 8392 3805 maanantaista torstaihin kello 7.30-15 sekä perjantaina ja juhlapyhien aattoina kello 7.30-14.  

Ajankohtaistieto löytyy syksyn kouluviestistä.

Lisätietoa kouluterveydenhuollosta Vantaalla tästä linkistä.

 

 

Viimeksi päivitetty 04.10.2009 19:29
 
Kouluavustajat
Kirjoittanut Administrator   
03.04.2009 20:31

Koulullamme työskentelee 2-3 kouluavustajaa. Heidät tavoittaa parhaiten numerosta 0983924571. Lisätietoa Vantaan avustajapalveluista löydät tästä linkistä.

Viimeksi päivitetty 04.10.2009 19:25
 


Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

Kirjauduvk. 39SYYSKUU2019

 
TIISTAI
24
Alvar, Auno

MIELIPITEESI ?

Paras ajankohta vanhempainillalle olisi?