Rekolan koulu

Kartta Viesti Ylläpidolle Kuvakierros koulussa Historian havinaa
 
Etusivu Uutisia
Rekolan koulussa polkaistiin KiVakoulu-ohjelma käyntiin
Kirjoittanut Administrator   
31.08.2010 16:43
KiVaKoulu-ohjelma on kiusaamista ennaltaehkäisevä ja vähentävä toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopistossa Opetusministeriön rahoituksella. Koulussamme ohjelma käynnistettiin syyskuun alusta lähtien. Rekolan koulu on yksi 2260:sta suomalaiskoulusta, joissa KiVaKoulu-ohjelma on käytössä. KiVaKoulu ei ole ohimenevä projekti, vaan pysyvä toimintatapa kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja lopettamiseksi.
Oppilaille KiVakoulu-ohjelmassa mukana olo tarkoittaa KiVa-aiheisia oppitunteja, jotka koskevat kaikkia koulun oppilaita jossakin vaiheessa alakoulu-uraa. Ohjelman mukaisesti KiVatunteja on kaikilla 1- ja 4-luokilla, ja opettajan harkinnan mukaan tänä aloitusvuonna myös muilla luokka-asteilla. Tuntien aiheina ovat mm. toisten kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely, sekä miten toimia rakentavasti havaitessaan kiusaamista tai joutuessaan itse kiusatuksi. Oppituntien tavoitteena on saada lapset ymmärtämään ryhmän merkitys kiusaamisessa, lisätä empatiaa kiusattuja kohtaan sekä opetella keinoja tukea kiusattua ja kantaa omalta osalta vastuuta siitä, ettei kiusaamista ryhmässä sallita.
Kiusaamistapausten selvittelyssä on mukana koulun opettajista koostuva KiVatiimi, jotka keskustelevat kiusatun kanssa ja erikseen kiusaamiseen osallistuneiden lasten kanssa. Osapuolten kanssa järjestetään myös seurantakeskusteluja. Vanhempia informoidaan näistä keskusteluista ensimmäisten keskustelujen jälkeen yleensä Wilma-viestillä.
Lisätietoa löytyy http://www.kivakoulu.fi/ -sivuilta, jossa on mm. erillinen vanhempainopas, jossa on tietoa kiusaamisesta ja vanhempien keinoista vähentää kiusaamista ja tukea kiusattua lasta.
Viimeksi päivitetty 31.08.2010 16:51
 
Rekolan koulu astui liitukaudesta tähän päivään
Kirjoittanut Administrator   
28.08.2010 20:22

Rekolan koulussa aloitettiin uusi lukuvuosi kehitysharppauksella. Koulussamme hyrisee päivittäin 7 interaktiivista älytaulua oppilaiden ja opettajien iloksi.  Interaktiivinen älytaulu on valkokankaan kokoinen, kosketuksella toimiva ”tietokoneen näyttöpääte”. Interaktiiviselle älytaululle saa kaikki ohjelmat ja materiaalit opettajan tietokoneelta, dokumenttikamerasta ja verkosta. Dokumenttikameralla voi sinne kuvata vaikkapa esineitä, oppilaiden vihkoja, kasveja ja hyönteisiä. Kuvat voi tallentaa ja niitä voi muokata eteenpäin. Verkosta voi taulun välityksellä käyttää sähköisiä oppimateriaaleja, joita tänä päivänä alkaa olla runsaasti saatavilla. Jatkossa on mahdollista, että älytaululla esitetyt tiedot sujahtavat oppilaitten tietokoneiden näytölle ja päinvastoin, kunhan läppärit vakiintuvat oppilaiden repuissa oppikirjojen tilalle. Oppilaille jaettavat kännykänkokoiset vastauskapulat herättävät takapulpetissakin istuvan oppilaan.

 Älytaulua on kuvailtu koulumaailman harppaukseksi liitutaulusta 2000-luvun oppimisympäristöön. Joku vuosi sitten koulussamme tuntui suuren suurelta edistysaskeleelta luopua piirtoheittimistä ja siirtyä dokumenttikameroihin dataprojektoreineen. Nyt tullut uudistus on monin verroin suurempi harppaus kohti nykyaikaista opetusteknologiaa ja uusia oppimisen muotoja.

On esitetty väite, että jos joku olisi nukahtanut sata vuotta sitten ja heräisi tänään, ainoa tuttu asia tässä maailmassa olisi se, mitä tapahtuu luokkahuoneissa. Vaikka tämä saattaa pitää paikkansa jossakin päin maailmaa, sadoissa tuhansissa luokkahuoneissa eri puolilla maailmaa on käynnissä hiljainen murros. Se on askel oppilaalle pulpetista estradille, sujuvaan itseilmaisuun, osallistuvaan opiskeluun ja oman aktiivisuuden lisääntymiseen. Se lisää oppilaan yhteisöllisyyttä mm. perinteisen tietokoneella yksintyöskentelyn sijaan. Se tarjoaa virikkeitä eri miellejärjestelmillä oppiville oppilaille. Velvollisuutemme on avata lapsille oppimisen universumi ja innostaa heitä tarttumaan siihen. Näin menetellen kasvatamme hyvin koulutettua, kilpailukykyistä työvoimaa 2000-luvun haasteisiin.

Rekolan koulu on nyt tässä murroksessa mukana yhtenä Vantaan TVT-pilottikouluna. Kahdessa Vantaan koulussa pilotoidaan interaktiivisia älytauluja ja kuudessa oppilaiden henkilökohtaisia miniläppäreitä oppimisen tukena. Näihin hankkeisiin sisältyy runsaasti teknologiaa, pedagogista koulutusta sekä mm. koulujen verkkonopeuksien nostaminen.

Oppilaat oppivat eri kanavia käyttäen. Yksi oppii kuulemalla, toinen näkemällä, kolmas toimimalla. Opettajan on tärkeätä havaita oppilaiden käsitykset ja toimintatavat, jotka vaikuttavat oppimiseen ja syvälliseen ymmärtämiseen. On mahdollista erottaa kolme eri miellejärjestelmää, jotka toimivat sekä viestin vastaanottamisen, ilmaisun että hahmottamisen tasolla. Miellejärjestelmät ovat visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen. Visuaalisesti oppiva oppilas toimii tehokkaasti niiden viestinnän elementtien varassa, jotka liittyvät näköaistiin. Uuden asian oppimisessa kuvilla ja muulla visuaalisella aineistolla on suuri merkitys. Auditiivisesti oppivan vahvoja puolia ovat kaikki ääneen, hiljaisuuteen, puhumiseen ja puheeseen liittyvät viestinnän osa-alueet. Kinesteettisesti oppivan ominta aluetta oppimisessa ovat elementit, jotka liittyvät liikkeeseen, toimintaan, kosketukseen, tuntemiseen ja tunteisiin.

Opettajan on opetustilanteessa huomioitava, että opetus on tarpeeksi monipuolista. Puhetyyliä, eleitä ja sanavalintoja voi vaihdella niin, että opetus välittyy tasapuolisesti kaikkien kolmen järjestelmän kautta. Opettajan on helpompi huomioida erilaiset oppijat, kun luokassa on interaktiivinen (äly-, esitys-) taulu. Visuaalisesti oppivat saavat kuvista, animaatioista ja videoista tukea oppimiselle. Auditiivisesti oppivia voidaan helpottaa oppimaan lisäämällä oppimateriaaleihin äänimaailma, äänteinä, puheena, kertomuksina tai selostuksina. Kinesteettisesti oppiva voi tulla taululle ja piirtää sormellaan kirjaimia. Mahdollisuudet ovat rajattomat.

Rekolan koulussa interaktiivisten älytaulujen pilotoinnille asetettiin seuraavia tavoitteita: 1) Verkkopedagogiikan, sähköisten oppimismateriaalien ja nykyaikaisen opetusteknologian parempi haltuunotto. 2) Opetusmenetelmien ja –ympäristöjen monipuolistaminen informaatioteknologiaa hyödyntäen alkuopetuksessa, erityisopetuksessa, musiikissa sekä ympäristö- ja luonnontieteissä. 3) Nykylasten toimintaympäristöihin ja –kulttuuriin ujuttautuminen ja sen hyödyntäminen koulussa tavoitellen erilaisten oppijoiden stimulointia. 4) Oppilaiden osallistumisen ja aktiivisuuden lisääminen IT:tä hyödyntäen ja 5) Yhteistyön ja jakamisen kulttuurin lisääminen opettajien kesken sekä itse opetuksessa.

Kunhan lukuvuosi pääsee kunnolla vauhtiin, koulumme on valmis ottamaan vastaan vierailijoita, jotka haluavat tutustua opetukseen älytauluja hyödyntäen.

Viimeksi päivitetty 29.08.2010 06:34
 
Rekolan Koulun Tietotekniikan Tuki ry. tähtää uusiin hankintoihin
Kirjoittanut Administrator   
30.09.2009 17:31

Rekolan Koulun Tietotekniikan Tuki ry on hankkinut lähivuosina koululle mm. uuden värikirjoittimen, hyvänlaatuisen digikameran, piirtopöydän ja kaksi weppikameraa.  Nyt ajankohtaista olisi saada atk-luokan tietokoneisiin kuulokkeita, koska useat sähköiset oppimisaihiot sisältävät myös äänitehosteita/-näytteitä. Haasteeksi voidaan ottaa myös Lego Mindstorms rakenteluvälineiden hankinta ja sen käyttöön perehtyminen. Hankintojen toteutumiseen vaikuttaa mm. vuosittaisten vapaaehtoisten kannatusjäsenmaksujen saaminen. Tuki ry on lähettänyt koteihin asiaa koskien tiedotteen paperiversiona, mikä sisältää lisätietoa yhdistyksestä sekä pankkiyhteystiedot. Asiasta löytyy enemmän infoa myös ajankohtaisten tiedotteiden kansiosta.

 

Viimeksi päivitetty 05.10.2009 18:52
 
Syksyn 2009 kouluviesti ilmestynyt
Kirjoittanut Administrator   
29.09.2009 18:10
Rekolan koulun lukuvuoden 2009-2010 kouluviesti on ilmestynyt sähköisessä muodossa kotisivuillemme. Se löytyy tiedotteita/uutisia -valikosta kohdasta ajankohtaista.Tämä kouluviesti jaetaan myös jokaiseen kotiin paperiversiona lähiaikoina.
Viimeksi päivitetty 29.09.2009 18:18
 
6A-luokan leirikoulu Kisakalliossa
Kirjoittanut Administrator   
13.09.2009 14:03

uutinen6aleirikoulu

Syyskuun alkupäivinä arkinen aherrus koulussa keskeytyi, kun luokka matkasi viettämään leirikoulua Lohjalle Kisakallion urheiluopistolle. Matkalla sinne ei vielä osattu arvata, mitä monipuolinen ohjelma tulikaan pitämään sisällään. Ei arvattu myöskään sitä, että tauot eli ns. vapaa-aika tulisi jäämään hyvin harvinaiseksi herkuksi. Ei osattu aavistaa, että kielletyille "elektronisille vempaimille" ei itse asiassa olisi ollut aikaakaan runsaan ja tiiviin ohjelman lomassa. Kännykät, pelit ja mp3-soittimet kun olivat kielletyllä varustelistalla.  Taisivat mukaan otetut lautapelitkin jäädä kaikessa kiireessä reppujen pohjille.

Päivät kuluivat puoli kahdeksan herätysten jälkeen vauhdikkaassa toiminnassa aina lähes hiljaisuuden alkamiseen ilta kymmeneltä. Toki ruokailuihin oli varattu runsaasti aikaa urheiluopiston maukkaan seisovapöytäruokailun vuoksi. Myös iltasella ns. hiljaisuuden alettua huonekunnat tiettävästi viettivät laatuaikaa päivän tapahtumia sulatellessaan. Saattoipa joiltakin lipsahtaa yli puolen yön ennen uneen pääsyä; se ei kuitenkaan haitannut ainuttakaan aamuherätystä. Kaikki leiriläiset hoitivat aamutoimensa ja aamupalansa ajoissa ja olivat skarppina puoli yhdeksältä alkaneisiin päivän eri toimintoihin.

Monipuolisessa, urheilullisessa  ohjelmassa oli leikkimielisiä kisailuja, gurlingia, norsupalloa, keppijumppaa, venyttelyä, volttimonttua, sählyä, uintia, amerikkalaista jalkapalloa, lippupalloa, jousiammuntaa, kanoottiretkeilyä jne. Ohjausta ja lajeja meille järjestyi ylirunsaasti monestakin syystä. Perusrunko päiviin muodostui Kisakallion leirikouluille tarjoamista ohjaustunneista. Sen lisäksi meillä oli mukana neljä erinomaista huoltajaa, jotka junailivat lisätoimintaa omien kykyjensä mukaisesti. Ja kaiken kukkuraksi  meillä oli keppijumpan SuomenMestaruuden myötä saatu lahjakortti Kisakallioon, millä saatiin "ostettua" lisätunteja omaan ohjelmaamme.  Monet kokeilivat eri lajeja ensimmäistä kertaa elämässään ja moni voitti itsensä uskaltautumalla erinäisiin haasteisiin ja temppuihin.  Kaiken lisäksi oli illanvietto suurkodalla, minkä ehdottomasti mieliin painuvin osuus oli jännitystä nostattanut leirikaste. Silmät sidottuina, "elämänlankaa" seuraamalla kierrettiin pimeässä maastossa reitti, minkä varrella leiriläisiä koeteltiin mauilla, hajuilla ja tuntemuksilla. Ken tämän leirikasteen suoritti, tulee varmasti selviytymään jatkossakin eteen tulevista leirikokemuksista. Ja kaikki 6a-luokan leiriläiset tuon kasteen kestivätkin. Illanvietossa oli tämän lisäksi monen monituista seuraleikkiä, jotka saivat nauruhermotkin koetukselle. Illanvietto osaltaan lisäsi luokan yhteistoimintaa, ryhmäytymistä ja kavereiden parempaa tuntemista. Kaikessa muussakin toiminnassa kun pyrittiin sivutuotteena juuri tähän tavoitteeseen.

uutiskuva26a

Paluumatkalla poikettiin vielä Mustion linnassa, missä saimme tutustua aateliseen kartanoelämään. Upeat huoneet ja taideteokset tekivät vaikutuksen jokaiseen. Kartanoelämään tutustuminen sopi niinikään historian kurssiimme loistavasti. Kierroksen kruunasi kummitustarinat, jotka tuohon paikkaan liittyvät. Valkoisen rouvan kohtalo jäi monelle mieleen. Aika leirikoulussa kului luvattoman nopeasti. Kaikki (ainakin oppilaat) olisivat olleet valmiita jatkamaan leiriä.  Kaikki mukavakin loppuu kuitenkin aikanaan, ja arkisen aherruksen rytmiin päästäneen taas muutamien päivien jälkeen. Yhteisiä muistoja jäi roppakaupalla ja yhdessä koetut elämykset kantavat pitkään. Kunhan nyt nukutaan ensin väsymys pois silmäkulmista... Lisää 6A-luokan leirikoulukuvia löytyy koulumme kotisivun kuvagalleriasta.

Viimeksi päivitetty 13.09.2009 16:05
 
<< Alkuun < Edellinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seuraava > Loppuun >>

Sivu 9 / 10

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

Kirjauduvk. 38SYYSKUU2019

 
TORSTAI
19
Reija

MIELIPITEESI ?

Paras ajankohta vanhempainillalle olisi?