Rekolan koulu

Kartta Viesti Ylläpidolle Kuvakierros koulussa Historian havinaa
 
Etusivu Pysyvät tiedotteet
Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja käyttäjäsitoumukset sekä kuvauslupa
Kirjoittanut Administrator   
18.01.2009 18:38

Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ovat jatkossa edellytys koulun koneilla ja opetusverkossa työskentelylle. Tunnukset saa perehtymällä  käyttäjäsitoumukseen ja palauttamalla se kouluun allekirjoitettuna.  Samassa yhteydessä oppilaiden tulee täyttää ja palauttaa  kuvauslupa -kaavake .

Käyttäjätunnuksia oppilaat tarvitsevat jatkossa verkossa olevilla tietokoneilla työskennellessään sekä kotoa sähköiseen oppimisympäristöön - Fronteriin - kirjautuessaan. Oppilaat saavat käyttäjätunnukset käyttäjäsitoumuksen palauduttua huoltajilta ja sitä mukaa, kun luokka aloittaa työskentelyn atk-luokassa. Tärkeää muistaa: jokainen oppilas, joka kerta, mennessään uusille tietokoneille, operoi vain omilla tunnuksilla sisään ja muistaa myös kirjautua työrupeaman jälkeen ulos. Muuten koneen lukkiuduttua, muilla ei ole asiaa tälle koneelle. Tai pahimmassa tapauksessa joku ulkopuolinen operoi tunnuksillasi verkossa.Omia käyttäjätunnuksia ei saa antaa kenellekään eikä pyytää toista kirjaamaan konetta itselleen auki. Toisen käyttäjän tunnusten käyttö on kiellettyä. Käyttäjätunnukset ja salasanat on syytä muistaa; ne eivät saa vahingossakaan joutua vääriin käsiin. Tämä asia on ehdotonta muistaa. Salasanaa pääsee itse vaihtamaan riittävän usein; lisäksi siitä tulee automaattisesti muistutus tietyin väliajoin. Väärällä salasanalla käyttäjätili lukkiutuu automaattisesti. Jos salasana unohtuu, pystymme koulussa resetoimaan oppilaalle uuden salasanan melko nopeasti.

Seuraavaksi muutamia oleellisia kohtia koteihin lähetetyistä käyttäjäsitoumuksista. Huoltajille muistutus: tuo käyttäjäsitoumus on syytä käydä huolella yhdessä oppilaan kanssa läpi, että sekä huoltaja ja oppilas tiedostavat, mihin käyttäjätunnuksen saavat sitoutuvat.

 • Hyvien tapojen vastaista aineistoa sisältävien palveluiden ja sivustojen käyttö on kiellettyä.
 • Toisen henkilön omistamien tiedostojen ja/tai tietojen tuhoaminen, tutkiminen, kopiointi ja muuttaminen on kiellettyä ilman omistajan suostumusta.
 • Käyttäjä ei saa kuormittaa verkkoa tarpeettomasti esimerkiksi imuroimalla tiedostoja ilman opettajan lupaa.
 • Teosten (esim. teksti, kuva, ääni ja video) kopiointi ilman omistajan lupaa on kiellettyä. Tämä tulee huomioida myös oppilaan tekemää materiaalia käytettäessä.
 • Tietojärjestelmien käytöstä kertyy sormenjälkitietoa ja käyttöä seurataan. Tietoliikenneyhteyksien käyttöä voidaan tarpeen vaatiessa rajoittaa.
 • Vantaan kaupungin sähköpostipalveluita tarjotaan vain toisen asteen opiskelijoille.
 • Seuraavat käyttösäännöt koskevat kuitenkin myös niitä, jotka käyttävät koulussa muun palvelun tarjoajan antamaa sähköpostitunnusta. (Alakoulussa esim. suomi24 -tunnukset.)
 • Oppilas on vastuussa jokaisesta omistamallaan tunnuksella lähetetystä viestistä.
 • Häiritseviä, epäsiveellisiä ja/tai muutoin uhkaavien viestejä sekä rahallista etua tavoittelevia viestejä, ketjukirjeviestejä tai muuta roskapostia ei saa lähettää eikä välittää eteenpäin, vaan ne on tuhottava.
 • Järjestelmän ylläpidon edustaja voi järjestelmän ylläpitotehtävien suorittamiseksi tai muusta perustellusta syystä tulla tietämään oppilaan lähettämien tai vastaanottamien viestien sisällön. Hän ei saa ilmaista viestien sisältöä muille.
 • Mikäli oppilas ei noudata tämän sitoumuksen ehtoja, käyttöoikeudet voidaan poistaa määräajaksi tai kokonaan.
 • Opettajalla on oppilaiden suhteen valvontavelvollisuus. Opettajan velvollisuutena on esimerkiksi puuttua havaitsemiinsa väärinkäytöksiin.

Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen saaminen edellyttää yllä olevien käyttösääntöjen hyväksymistä. Hyväksyminen tapahtuu allekirjoittamalla käyttäjäsitoumus. Saadessaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat koulun tietokoneiden ja opetusverkon käyttöön, oppilas sitoutuu noudattamaan yllä olevia käyttösääntöjä.

 
Viimeksi päivitetty 21.02.2010 11:37
 
Lakien ja hyvien tapojen mukainen toiminta netissä
Kirjoittanut Administrator   
19.04.2009 07:06

Koskapa koulussammekin on jo jouduttu puuttumaan bittiavaruudessa tapahtuneeseen koulukiusaamiseen sekä muuhunkin harkitsemattomaan, hyvien tapojenkin vastaiseen kirjoitteluun, katsomme aiheelliseksi muistuttaa niin huoltajia kuin oppilaitamme Netiketistä eli lakien ja hyvien tapojen mukaisesta toiminnasta internetissä. Seuraavassa suora lainaus Hanna Kotan 17.4.2009  tästä aiheesta kirjoittamasta blogi-tekstistä. (Koivukylän kirjastonhoitaja Hanna Kotta pitää yllä seuraamisen arvoista nettivinkki-blogia osoitteessa http://nettivinkki.blogspot.com/ ).

"Internetissä ei ole valtioiden rajoja kuten muualla maailmassa. Se ei tee siitä kuitenkaan kokonaan vapaata aluetta. Samoja lakeja on noudatettava internetin yhteisössä kuin muuallakin yhteiskunnassa.

Älä laita kaveriesi kuvia nettiin lupaa kysymättä. Muista, että se mitä olet laittanut nettiin tai jos olet kirjoittanut mielipidekirjoituksen, on siellä ja pysyy. Vaikka olisit itse poistanut sen blogistasi tai kotisivulta, se on varmasti jonkun toisen koneella ja toisilla palvelimilla. Jos olet kirjoittanut jonkun typerän ennakkoluuloisen mielipidekirjoituksen 15-vuotiaana, voi työnantajasi löytää sen vielä 10 vuoden päästä. Voit joutua vastaamaan siitä vielä vuosien jälkeen. Ja jos laitat itsestäsi "hemaisevan" kuvan nuorten yhteisön sivulle, voi 60-vuotias setäsi Floridasta kuitenkin nähdä sen. Ja moni muukin floridalainen tai vaikka naapurintalon pelottava "jammu-setä". Harkitse aina kaksi kertaa, mitä haluat itsestäsi maailmalle jakaa äläkä koskaan laita muiden kuvia, nimiä tai yhteystietoja esille.

Jos sinua kiusataan tai häiritään netissä, tallenna kopio sivusta omalle koneellesi ja näytä se opettajalle, äidille tai jollekin muulle aikuiselle. Nuorille tarjoaa tukea esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitto, jolla on nuorten netti. "

Lisäyksenä Hanna Kotan kirjoittamaan muistutamme koulun henkilökuntaa kuten myös oppilaiden huoltajia tuomaan nopeasti esiin tietoonsa saamansa epäasialliset kirjoitukset koskien niin oppilaitamme kuin työntekijöitämme. Huoltajat ovatkin olleet kiitettävän aktiivisia tässä suhteessa. Muistakaamme aina jatkossakin tallentaa tietokoneellemme kuvana/tekstinä nettisivu, missä arveluttavaa aineistoa on. Tarvittaessa meitä auttavat  sivistystoimen turvallisuusasiantuntija, joka arvioi tilanteen ja jatkotoimet yhteistyössä poliisin kanssa. Lisäksi saamme asianomistajarikoksien selvittelyyn virka-apua. Lisätietoa  löytyy tällä hetkellä mm. koulumme  ammattiyhdistyksen yhdysopettajalta. Ilmoituksen voit tehdä myös  www-sivustoltamme käyttämällä tätä  palautelomakettamme. Rikosepäilystä voi tehdä myös suoraan ilmoituksen poliisin nettivihje -järjestelmän kautta.

Viimeksi päivitetty 14.03.2010 16:41
 
RSS-syötteitä www-sivultamme ja Fronterista
Kirjoittanut Markku Saarinen   
18.01.2009 18:32

Kuten lienette huomanneet, useilta www-sivuilta on tilattavissa RSS -syötteitä, jotka siis päivittyvät automaattisesti tilaajalleen. Lähinnä syötteissä tarjotaan eri lähteissä uutisia ja tiedotteita yms. Kokeilemme tätä menettelyä myös koulumme www-sivuilla uusimpien koulutiedotteiden osalta.

Systeemi toimii niin, että ajankohtaista tietoutta tarvitsevat voivat vaikkapa kotikoneelleen tilata tällaisen syötteen Rekolan koulun kotisivulta. Se näkyy päivittyvänä esim. Windows Vistassa oikeassa reunapalkissa tai nettiselaimen suosikkien syötteet -otsikon alla. Jatkossa tiedon kulku tätä kautta riippuu siitä, miten tärkeäksi ja toimivaksi tämä kanava todetaan sekä siitä, miten www-sivustojen päivittäminen jatkossa priorisoidaan, resursoidaan ja ylläpidetään. Seuraavat syöteosoitteet tarjoavat ajankohtaistietoa Tiedotteista sekä Tapahtumakalenterista:  http://www.edu.vantaa.fi/rekola/index.php?option=com_bca-rss-syndicator&feed_id=1

http://www.edu.vantaa.fi/rekola/index.php?option=com_jevents&task=modlatest.rss&format=feed&type=rss&modid=0

Myös sähköisestä oppimisympäristöstämme Fronterista voi tilata RSS-syötteitä kotikoneelle. Koulussamme eri luokat/opettajat käyttävät vaihtelevasti sähköistä oppimisympäristöä Fronteria myös läksyistä ja kokeista tiedottamiseen. Jos oman lapsenne luokalla tätä informaatiokanavaa käytetään, kannattaa kokeilla alla esiteltyä syötehakua. Fronteriinhan pääsevät vain oppilaat. Huoltajille ei sinne luoda tunnuksia.

Kun oppilas on kotikoneelta kirjautuneena Fronteriin ja on siellä omalla "pääsivullaan" (minne päivittyy mm. ilmoitukset/ tiedotteet/ kalenterimerkinnät kaikista niistä sähköisistä luokkahuoneista, missä hän on jäsenenä), voidaan hänen tunnuksia apunakäyttäen tehdä RSS-syötetilaus vaikka oman kotikoneen WindowsVista-työpöydälle tai selaimen suosikkeihin syötteiden alle. Jos tämä tilaus onnistuu, siitä eteenpäin oppilaalle suunnatut tiedotteet/ilmoitukset läksyistä, kokeista yms. välittyvät ja päivittyvät automaattisesti kotikoneellekin huoltajienkin nähtäväksi.

 Näin menetellen myös huoltajat pääsevät seuraamaan reaaliajassa päivän kotiläksyjä. Myöskään oppilaan ei itse tarvitse kirjautua Fronteriin, nähdäkseen päivän läksyt myös kotikoneelta.  RSS-syötteiden  kautta huoltajalle ei tule tietenkään mahdollisuuttaa päästä oppilaan muuhun Fronter-ympäristön materiaaliin käsiksi, koska tämä ympäristö on tarkoitettu ensisijaisesti oppilaiden ja opettajan väliseksi sähköiseksi työympäristöksi. Kannattanee kokeilla tätäkin nykytekniikan tarjoamaa mahdollisuutta, jos läksyistä sattuu olemaan epätietoisuutta kotipuolessa.

Viimeksi päivitetty 14.03.2010 16:39
 
<< Alkuun < Edellinen 1 2 Seuraava > Loppuun >>

Sivu 2 / 2

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

Kirjauduvk. 30HEINäKUU2019

 
TIISTAI
23
Olga, Oili

MIELIPITEESI ?

Paras ajankohta vanhempainillalle olisi?