Rekolan koulu

Kartta Viesti Ylläpidolle Kuvakierros koulussa Historian havinaa
 
Johtokunta
Kirjoittanut Administrator   
04.04.2009 18:06

Kodin ja koulun yhteistyötä pidetään yllä mm. koulun johtokunnan toimesta. Virallisiin kunnalishallinnon rakenteisiin kuuluva johtokunta nimetään kerrallaan määräajaksi. Vanhempainkokouksessa huoltajat ehdottavat keskuudestaan edustajat johtokuntaan, minkä poliittiset elimet vahvistavat. Johtokunta kokoontuu keskimäärin 4 -5 kertaa lukuvuodessa. Vanhempainyhdistys kokoontuu kerran kuukaudessa. Seuraavassa otteita peruskoulun johtosäännöstä.

Toimiala (Peruskoulujen johtosääntö 1§) Peruskoululla on johtokunnat siten kuin opetuslautakunta päättää. Kahdella tai useammalla peruskoululla voi olla yhteinen johtokunta.
  1. Kokoonpano ja toimikausi (Peruskoulun johtosääntö 2§) Opetuslautakunta valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan suomenkielisen ja ruotsikielisen peruskoulun johtokuntaan 5-10 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen oppilaiden huoltajien keskuudesta. Valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. (Kuntalaki 20§)
  2. Tehtävät (Peuskoululujen johtosääntö 3§) Johtokunnan tehtävänä on osallistua koulun kehittämiseen ja arviointiin sekä tukea ja edistää kodin ja koulun yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Ratkaisuvalta (Peruskoulujen johtosääntö 4§) Johtokunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat:

  1. hyväksyy koulun lukuvuosisuunnitelman ja osallistuu sen toteuttamisen arviointiin
  2. tekee esityksiä ja antaa lausuntoja koulua koskevissa asioissa
  3. hyväksyy järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset
  4. suorittaa sille määrätyt tai asian laadun mukaan sille kuuluvat tehtävät.

Rekolan koulun johtokuntaan on valittu valtuustokaudeksi 2009-2010 seuraavat 5 jäsentä: Ann-Mari Patshijew (pj.), Ari Tuuli (vpj.), Sari Hosio, Anna-Maija Ohvo sekä Jouko Järvi. Edellisten henkilökohtaisiksi varajäseniksi on valittu (samassa järjestyksessä): Mika Patshijew, Mika Miettinen, Sari Kinnunen, Susanna af Forselles sekä Raimo Laitila. Ajankohtaistieto johtokunnan kokoonpanosta  löytyy aina syksyn kouluviestistä.

 

Viimeksi päivitetty 04.10.2009 19:33
 

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

Kirjauduvk. 34ELOKUU2019

 
SUNNUNTAI
25
Loviisa

MIELIPITEESI ?

Paras ajankohta vanhempainillalle olisi?