Rekolan koulu

Kartta Viesti Ylläpidolle Kuvakierros koulussa Historian havinaa
 
Etusivu Pysyvät tiedotteet Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja käyttäjäsitoumukset sekä kuvauslupa
Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja käyttäjäsitoumukset sekä kuvauslupa
Kirjoittanut Administrator   
18.01.2009 18:38

Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ovat jatkossa edellytys koulun koneilla ja opetusverkossa työskentelylle. Tunnukset saa perehtymällä  käyttäjäsitoumukseen ja palauttamalla se kouluun allekirjoitettuna.  Samassa yhteydessä oppilaiden tulee täyttää ja palauttaa  kuvauslupa -kaavake .

Käyttäjätunnuksia oppilaat tarvitsevat jatkossa verkossa olevilla tietokoneilla työskennellessään sekä kotoa sähköiseen oppimisympäristöön - Fronteriin - kirjautuessaan. Oppilaat saavat käyttäjätunnukset käyttäjäsitoumuksen palauduttua huoltajilta ja sitä mukaa, kun luokka aloittaa työskentelyn atk-luokassa. Tärkeää muistaa: jokainen oppilas, joka kerta, mennessään uusille tietokoneille, operoi vain omilla tunnuksilla sisään ja muistaa myös kirjautua työrupeaman jälkeen ulos. Muuten koneen lukkiuduttua, muilla ei ole asiaa tälle koneelle. Tai pahimmassa tapauksessa joku ulkopuolinen operoi tunnuksillasi verkossa.Omia käyttäjätunnuksia ei saa antaa kenellekään eikä pyytää toista kirjaamaan konetta itselleen auki. Toisen käyttäjän tunnusten käyttö on kiellettyä. Käyttäjätunnukset ja salasanat on syytä muistaa; ne eivät saa vahingossakaan joutua vääriin käsiin. Tämä asia on ehdotonta muistaa. Salasanaa pääsee itse vaihtamaan riittävän usein; lisäksi siitä tulee automaattisesti muistutus tietyin väliajoin. Väärällä salasanalla käyttäjätili lukkiutuu automaattisesti. Jos salasana unohtuu, pystymme koulussa resetoimaan oppilaalle uuden salasanan melko nopeasti.

Seuraavaksi muutamia oleellisia kohtia koteihin lähetetyistä käyttäjäsitoumuksista. Huoltajille muistutus: tuo käyttäjäsitoumus on syytä käydä huolella yhdessä oppilaan kanssa läpi, että sekä huoltaja ja oppilas tiedostavat, mihin käyttäjätunnuksen saavat sitoutuvat.

 • Hyvien tapojen vastaista aineistoa sisältävien palveluiden ja sivustojen käyttö on kiellettyä.
 • Toisen henkilön omistamien tiedostojen ja/tai tietojen tuhoaminen, tutkiminen, kopiointi ja muuttaminen on kiellettyä ilman omistajan suostumusta.
 • Käyttäjä ei saa kuormittaa verkkoa tarpeettomasti esimerkiksi imuroimalla tiedostoja ilman opettajan lupaa.
 • Teosten (esim. teksti, kuva, ääni ja video) kopiointi ilman omistajan lupaa on kiellettyä. Tämä tulee huomioida myös oppilaan tekemää materiaalia käytettäessä.
 • Tietojärjestelmien käytöstä kertyy sormenjälkitietoa ja käyttöä seurataan. Tietoliikenneyhteyksien käyttöä voidaan tarpeen vaatiessa rajoittaa.
 • Vantaan kaupungin sähköpostipalveluita tarjotaan vain toisen asteen opiskelijoille.
 • Seuraavat käyttösäännöt koskevat kuitenkin myös niitä, jotka käyttävät koulussa muun palvelun tarjoajan antamaa sähköpostitunnusta. (Alakoulussa esim. suomi24 -tunnukset.)
 • Oppilas on vastuussa jokaisesta omistamallaan tunnuksella lähetetystä viestistä.
 • Häiritseviä, epäsiveellisiä ja/tai muutoin uhkaavien viestejä sekä rahallista etua tavoittelevia viestejä, ketjukirjeviestejä tai muuta roskapostia ei saa lähettää eikä välittää eteenpäin, vaan ne on tuhottava.
 • Järjestelmän ylläpidon edustaja voi järjestelmän ylläpitotehtävien suorittamiseksi tai muusta perustellusta syystä tulla tietämään oppilaan lähettämien tai vastaanottamien viestien sisällön. Hän ei saa ilmaista viestien sisältöä muille.
 • Mikäli oppilas ei noudata tämän sitoumuksen ehtoja, käyttöoikeudet voidaan poistaa määräajaksi tai kokonaan.
 • Opettajalla on oppilaiden suhteen valvontavelvollisuus. Opettajan velvollisuutena on esimerkiksi puuttua havaitsemiinsa väärinkäytöksiin.

Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen saaminen edellyttää yllä olevien käyttösääntöjen hyväksymistä. Hyväksyminen tapahtuu allekirjoittamalla käyttäjäsitoumus. Saadessaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat koulun tietokoneiden ja opetusverkon käyttöön, oppilas sitoutuu noudattamaan yllä olevia käyttösääntöjä.

 
Viimeksi päivitetty 21.02.2010 11:37
 

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

Kirjauduvk. 39SYYSKUU2019

 
MAANANTAI
23
Mielikki

MIELIPITEESI ?

Paras ajankohta vanhempainillalle olisi?