Rekolan koulu

Kartta Viesti Ylläpidolle Kuvakierros koulussa Historian havinaa
 
Etusivu Uutisia Ajankuva 2012 osa I: Verkostoitumista, jakamista, pilotointia, yhteistyötä
Ajankuva 2012 osa I: Verkostoitumista, jakamista, pilotointia, yhteistyötä
Kirjoittanut ms   
26.03.2012 16:51

jakaminensanakuvabB

Otsikon sanoilla voi hyvinkin kuvata koulumme viimevuosien toimintaa tieto-, viestintä- ja opetusteknologian parissa. Laitamme pilotoinneissa hyviksi kokemiamme pedagogisia käytänteitä mielellämme jakoon. Niinpä huhtikuussa (24.4. klo 12.30-16) kutsumme jälleen muiden koulujen maikkoja  Rekolan koululle Pedagogiseen iltapäivään. Teemana on kosketustaulut. Järjestelemme tilaisuutta yhteistyössä Palmenian kanssa. ”Pedagogisista tarpeista nousevat kysymykset ovat arvokkaita ja muokkaavat tapaamme tehdä työtä opettajina. Opetusteknologian tehtävä on helpottaa opettajan työtä ja tukea oppilaiden motivointia sekä avata uusia innostavia mahdollisuuksia opetukseen. Pedagogisessa iltapäivässä kuulet siitä, miten Rekolan koulussa opettajat ovat ottaneet opetusteknologian oman työnsä tueksi. Voit osallistua keskusteluun ja esittää kysymyksiä vaikkapa kosketustaulupedagogiikan perusteista. Opettajien vetämissä työpajoissa näet esimerkkejä siitä, miten pedagoginen muutos voi parhaimmillaan sytyttää motivaation, oppimisen ilon ja yhdessä tekemisen halun.”

Pilotointi-innostuksemme alkoi viitisen vuotta sitten. Otimme tuolloin eturintamassa käyttöön sähköisen oppimisalustan ja –työpöydän, Fronterin. Fronterin monet ominaisuudet (mm. keskustelualue, palautuskansio, oppimistehtävät, opetusaihiot, sähköiset testit, ilmoitustaulu) ovat nyt perustyökaluja oppilaillemme ja opettajillemme. Sähköistä ympäristöä on tuotu myös koulun hallinnon tueksi. Käytämme aktiivisesti Wilman lisäksi Fronterin sähköistä kalenteria viikkofläppinä. Samoin käytössä ovat sähköiset varauskirjat esim. atk-luokan varauksissa. Fronter-ympäristössä on koulun sisäinen opeblogi ja keskusteluja, joiden välityksellä käydään mielipiteiden vaihtoa mm. tapahtumien järjestelyistä. Sähköisestä arkistosta löytyy myös opekokousten asiakirjat.  Olemme esitelleet Fronterin käytöä mm. hollantilaisille vierailijoille. Erityisopettajamme Heli kävi äskettäin Tanskassa esittelemässä sikäläisille opetusalan henkilöille Fronterin digitaalisen oppimateriaalin käyttöä alakoulussa. Syksyllä työmatkakohteena Helillä on Göteborg!

helifrontertanskakoontiB

Olemme toimineet myös Otavan sähköisten oppimateriaalien (Tutkinet) kokeilijoina ja kehittäjinä. Fronteriin liitettynä myös Tutkinetin käyttö on sulautunut osaksi opetustyötämme. Useampia opettajiamme on myös toiminut Otavan sähköisten materiaalien käsikirjoittajina. Viime syksynä kustantajalle lähti koulustamme lähes 300 tehtäväaihiota.

Vuonna 2010 saimme tehtäväksi pilotoida kosketustauluja Vantaalla. Pilotoinnissa pyrimme selvittämään kosketustaulujen pedagogisia hyötyjä opettamisen ja oppimisen näkökulmasta. Joukko opettajia  teki huolellista työtä tutustuen eri valmistajien tarjoamiin tauluvaihtoehtoihin. Lopulta päädyimme Prometheanin ActivBoard –tauluihin (http://www1.prometheanworld.com/finnish/). Prometheanin tarjoamat tekniset ominaisuudet, pedagogiikkajohtoinen kehitystyö ja lähestymistapa sekä toimiva taulun käyttäjäyhteisö (Planet) tekivät vaikutuksen työryhmäämme. Tänä päivänä 21 kosketustauluamme ovat luontevasti päivittäisessä käytössä.

Innostusta huokuneen pilotoinnin myötä yhteistyö tauluvalmistajan kanssa tiivistyi. Koulumme opettajia osallistui keväällä 2011 kosketustaulumateriaalin tuotantoprojektiin. Projektissa tehtyjä opetuslehtiöitä on jaossa käyttäjäyhteisö Planetissa kaikille Prometaulujen käyttäjille. Alkuopetukseen soveltuva Keppe-koiran seikkailut saivat paljon huomiota osakseen ja matemaattinen alueenvaltaus – peli (hajotelmaruudukko) on suosittu interaktiivinen opetuslehtiö. Näiden lisäksi Helin työstämiä opetuslehtiöitä ja resurssipaketteja on Planetissa jaossa jo satakunta. Hän on lisäksi työstänyt materiaalia Petran Planeettaan (http://www.petranplaneetta.fi ). Sami on ollut mukana OPH:n rahoittamassa OSAAVA-hankkeessa tuottamassa opetusmateriaalia. KenGuru –sivustolla julkaistu, kosketustaululla toteutettu multimediasatukirja on saanut sekin paljon huomiota osakseen (http://www10.edu.fi/kenguru/content/files/Ehrling_Multimediasatukirja.pdf).

Matkan varrella kosketustaulun käyttöä on laajennettu muuhunkin interaktiiviseen opetusteknologiaan kuten vastausjärjestelmien hyödyntämiseen. Vastausjärjestelmien avulla saadaan oppilaat yhä paremmin aktiivisiksi toimijoiksi, kun jokainen oppilas saa oman vastauskapulan, jolla voi osallistua tunnin kulkuun.

Keväällä 2011 Rekolan koulu toimi isäntänä ensimmäisessä pedagogisessa iltapäivässä, jossa paneuduttiin kosketustaulujen mahdollisuuksiin. Tauluvalmistajan lisäksi koulumme opettajat olivat tilaisuudessa suuressa roolissa pitäen erilaisia esittelypisteitä. Taulupilottina olemme tarjonneet vapaan mahdollisuuden tulla tutustumaan taulujen käyttöön paikanpäällä. Kuluvan lukuvuoden aikana koulustamme tuli Prometheanin preferenssikoulu, saimme CoE-tunnustuksen ja pääsimme mukaan CoE-ohjelmaan (Centre of Excellence), jonka myötä sitouduimme jatkossakin esittelemään taulujen käyttöä opetuksessa sekä vastaanottamaan myös kansainvälisiä vieraita. Olemme jakaneet taulupedagogiikan osaamistamme myös Oppimisen tuki –messuilla Tikkurilassa sekä Opi- ja kasva messuilla Helsingissä.

jakamisentietaB

Fronter-, Tutkinet- ja kosketustaulupilotointien tavoitteena on ollut kerätä kokemuksia sähköisten oppimisympäristöjen ja opetusteknologian hyödyntämisestä opetuksessa sekä antaa palautetta opetustuksen järjestäjälle (SIVI) ja kehittämisideoita valmistajille, maahantuojille ekä kustantajille. Pilotoinneissa mukanaolo on poikinut opettajillemme monenlaisia verkkopedagogiikkaan liittyviä koulutuksia ja työtehtäviäkin. Sami toimii mm. alueellisena verkkopedagogiikan tukihenkilönä neuvomassa ja kouluttamassa lähikoulujen opettajia verkkopedagogiikan saralla. Lisäksi opettajiamme on koulutettu ActivBoardin tutoreiksi ja mentoreiksi. Meiltä löytyy laajalla rintamalla valmiutta lähteä esittelemään pilotoimiamme käytänteitä muillekin. Opettajamme ovat osallistuneet runsaasti erilaisiin verkkopedagogiikan ja sosiaalisen median koulutuksiin. Talossamme on järjestetty paljon myös koulun sisäistä tvt-koulutusta. Olemme osallistuneet aktiivisesti alan messuihin (ITK ja Educa) ja verkostoituneet ammatillisesti myös sosiaalisessa mediassa (mm. Twitter ja Facebook). Sosiaalisen median välityksellä käymme mielenkiintoisia pedagogisia keskusteluja muiden opettajien kanssa. Haluamme myös aktiivisesti jakaa tietojamme ja osaamistamme asioista kiinnostuneille tahoille. Markku ylläpitää  kosketustaulublogia (http://kosketustaulu.wordpress.com/), joka syntyi tarvelähtöisesti. Tiedon tarve kosketustaulupedagogiikasta on tällä hetkellä suuri koulujen varustautuessa uudella opetusteknologialla. Blogista saa myös lisätietoa pilotointimme eri vaiheista. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, mitä uusia haasteita lähitulevaisuus  tuo tullessaan  opetusteknologian osalta!

Viimeksi päivitetty 25.04.2012 17:05
 

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

Kirjauduvk. 34ELOKUU2019

 
SUNNUNTAI
25
Loviisa

MIELIPITEESI ?

Paras ajankohta vanhempainillalle olisi?