Rekolan koulu

Kartta Viesti Ylläpidolle Kuvakierros koulussa Historian havinaa
 
Etusivu Uutisia Rekolan koulussa polkaistiin KiVakoulu-ohjelma käyntiin
Rekolan koulussa polkaistiin KiVakoulu-ohjelma käyntiin
Kirjoittanut Administrator   
31.08.2010 16:43
KiVaKoulu-ohjelma on kiusaamista ennaltaehkäisevä ja vähentävä toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopistossa Opetusministeriön rahoituksella. Koulussamme ohjelma käynnistettiin syyskuun alusta lähtien. Rekolan koulu on yksi 2260:sta suomalaiskoulusta, joissa KiVaKoulu-ohjelma on käytössä. KiVaKoulu ei ole ohimenevä projekti, vaan pysyvä toimintatapa kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja lopettamiseksi.
Oppilaille KiVakoulu-ohjelmassa mukana olo tarkoittaa KiVa-aiheisia oppitunteja, jotka koskevat kaikkia koulun oppilaita jossakin vaiheessa alakoulu-uraa. Ohjelman mukaisesti KiVatunteja on kaikilla 1- ja 4-luokilla, ja opettajan harkinnan mukaan tänä aloitusvuonna myös muilla luokka-asteilla. Tuntien aiheina ovat mm. toisten kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely, sekä miten toimia rakentavasti havaitessaan kiusaamista tai joutuessaan itse kiusatuksi. Oppituntien tavoitteena on saada lapset ymmärtämään ryhmän merkitys kiusaamisessa, lisätä empatiaa kiusattuja kohtaan sekä opetella keinoja tukea kiusattua ja kantaa omalta osalta vastuuta siitä, ettei kiusaamista ryhmässä sallita.
Kiusaamistapausten selvittelyssä on mukana koulun opettajista koostuva KiVatiimi, jotka keskustelevat kiusatun kanssa ja erikseen kiusaamiseen osallistuneiden lasten kanssa. Osapuolten kanssa järjestetään myös seurantakeskusteluja. Vanhempia informoidaan näistä keskusteluista ensimmäisten keskustelujen jälkeen yleensä Wilma-viestillä.
Lisätietoa löytyy http://www.kivakoulu.fi/ -sivuilta, jossa on mm. erillinen vanhempainopas, jossa on tietoa kiusaamisesta ja vanhempien keinoista vähentää kiusaamista ja tukea kiusattua lasta.
Viimeksi päivitetty 31.08.2010 16:51
 

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

Kirjauduvk. 34ELOKUU2019

 
SUNNUNTAI
25
Loviisa

MIELIPITEESI ?

Paras ajankohta vanhempainillalle olisi?