Rekolan koulu

Kartta Viesti Ylläpidolle Kuvakierros koulussa Historian havinaa
 
Etusivu Uutisia Rekolan koulu astui liitukaudesta tähän päivään
Rekolan koulu astui liitukaudesta tähän päivään
Kirjoittanut Administrator   
28.08.2010 20:22

Rekolan koulussa aloitettiin uusi lukuvuosi kehitysharppauksella. Koulussamme hyrisee päivittäin 7 interaktiivista älytaulua oppilaiden ja opettajien iloksi.  Interaktiivinen älytaulu on valkokankaan kokoinen, kosketuksella toimiva ”tietokoneen näyttöpääte”. Interaktiiviselle älytaululle saa kaikki ohjelmat ja materiaalit opettajan tietokoneelta, dokumenttikamerasta ja verkosta. Dokumenttikameralla voi sinne kuvata vaikkapa esineitä, oppilaiden vihkoja, kasveja ja hyönteisiä. Kuvat voi tallentaa ja niitä voi muokata eteenpäin. Verkosta voi taulun välityksellä käyttää sähköisiä oppimateriaaleja, joita tänä päivänä alkaa olla runsaasti saatavilla. Jatkossa on mahdollista, että älytaululla esitetyt tiedot sujahtavat oppilaitten tietokoneiden näytölle ja päinvastoin, kunhan läppärit vakiintuvat oppilaiden repuissa oppikirjojen tilalle. Oppilaille jaettavat kännykänkokoiset vastauskapulat herättävät takapulpetissakin istuvan oppilaan.

 Älytaulua on kuvailtu koulumaailman harppaukseksi liitutaulusta 2000-luvun oppimisympäristöön. Joku vuosi sitten koulussamme tuntui suuren suurelta edistysaskeleelta luopua piirtoheittimistä ja siirtyä dokumenttikameroihin dataprojektoreineen. Nyt tullut uudistus on monin verroin suurempi harppaus kohti nykyaikaista opetusteknologiaa ja uusia oppimisen muotoja.

On esitetty väite, että jos joku olisi nukahtanut sata vuotta sitten ja heräisi tänään, ainoa tuttu asia tässä maailmassa olisi se, mitä tapahtuu luokkahuoneissa. Vaikka tämä saattaa pitää paikkansa jossakin päin maailmaa, sadoissa tuhansissa luokkahuoneissa eri puolilla maailmaa on käynnissä hiljainen murros. Se on askel oppilaalle pulpetista estradille, sujuvaan itseilmaisuun, osallistuvaan opiskeluun ja oman aktiivisuuden lisääntymiseen. Se lisää oppilaan yhteisöllisyyttä mm. perinteisen tietokoneella yksintyöskentelyn sijaan. Se tarjoaa virikkeitä eri miellejärjestelmillä oppiville oppilaille. Velvollisuutemme on avata lapsille oppimisen universumi ja innostaa heitä tarttumaan siihen. Näin menetellen kasvatamme hyvin koulutettua, kilpailukykyistä työvoimaa 2000-luvun haasteisiin.

Rekolan koulu on nyt tässä murroksessa mukana yhtenä Vantaan TVT-pilottikouluna. Kahdessa Vantaan koulussa pilotoidaan interaktiivisia älytauluja ja kuudessa oppilaiden henkilökohtaisia miniläppäreitä oppimisen tukena. Näihin hankkeisiin sisältyy runsaasti teknologiaa, pedagogista koulutusta sekä mm. koulujen verkkonopeuksien nostaminen.

Oppilaat oppivat eri kanavia käyttäen. Yksi oppii kuulemalla, toinen näkemällä, kolmas toimimalla. Opettajan on tärkeätä havaita oppilaiden käsitykset ja toimintatavat, jotka vaikuttavat oppimiseen ja syvälliseen ymmärtämiseen. On mahdollista erottaa kolme eri miellejärjestelmää, jotka toimivat sekä viestin vastaanottamisen, ilmaisun että hahmottamisen tasolla. Miellejärjestelmät ovat visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen. Visuaalisesti oppiva oppilas toimii tehokkaasti niiden viestinnän elementtien varassa, jotka liittyvät näköaistiin. Uuden asian oppimisessa kuvilla ja muulla visuaalisella aineistolla on suuri merkitys. Auditiivisesti oppivan vahvoja puolia ovat kaikki ääneen, hiljaisuuteen, puhumiseen ja puheeseen liittyvät viestinnän osa-alueet. Kinesteettisesti oppivan ominta aluetta oppimisessa ovat elementit, jotka liittyvät liikkeeseen, toimintaan, kosketukseen, tuntemiseen ja tunteisiin.

Opettajan on opetustilanteessa huomioitava, että opetus on tarpeeksi monipuolista. Puhetyyliä, eleitä ja sanavalintoja voi vaihdella niin, että opetus välittyy tasapuolisesti kaikkien kolmen järjestelmän kautta. Opettajan on helpompi huomioida erilaiset oppijat, kun luokassa on interaktiivinen (äly-, esitys-) taulu. Visuaalisesti oppivat saavat kuvista, animaatioista ja videoista tukea oppimiselle. Auditiivisesti oppivia voidaan helpottaa oppimaan lisäämällä oppimateriaaleihin äänimaailma, äänteinä, puheena, kertomuksina tai selostuksina. Kinesteettisesti oppiva voi tulla taululle ja piirtää sormellaan kirjaimia. Mahdollisuudet ovat rajattomat.

Rekolan koulussa interaktiivisten älytaulujen pilotoinnille asetettiin seuraavia tavoitteita: 1) Verkkopedagogiikan, sähköisten oppimismateriaalien ja nykyaikaisen opetusteknologian parempi haltuunotto. 2) Opetusmenetelmien ja –ympäristöjen monipuolistaminen informaatioteknologiaa hyödyntäen alkuopetuksessa, erityisopetuksessa, musiikissa sekä ympäristö- ja luonnontieteissä. 3) Nykylasten toimintaympäristöihin ja –kulttuuriin ujuttautuminen ja sen hyödyntäminen koulussa tavoitellen erilaisten oppijoiden stimulointia. 4) Oppilaiden osallistumisen ja aktiivisuuden lisääminen IT:tä hyödyntäen ja 5) Yhteistyön ja jakamisen kulttuurin lisääminen opettajien kesken sekä itse opetuksessa.

Kunhan lukuvuosi pääsee kunnolla vauhtiin, koulumme on valmis ottamaan vastaan vierailijoita, jotka haluavat tutustua opetukseen älytauluja hyödyntäen.

Viimeksi päivitetty 29.08.2010 06:34
 

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

Kirjauduvk. 34ELOKUU2019

 
SUNNUNTAI
25
Loviisa

MIELIPITEESI ?

Paras ajankohta vanhempainillalle olisi?