Leppäkorven koulu

Lukuvuositiedote 2015-2016

Kuvia akoulusta

toiminta-ajatus

Leppäkorven koulun toiminnan tavoite on, että oppilas on koulunsa päätettyään "oman laivansa kapteeni", joka kunnioittaa myös vastaantulevia ja ohipyrkiviä laivoja. Hän on elämään, oppimiseen ja työntekoon myönteisesti suhtautuva ihminen, joka pystyy tekemään itseään koskevia päätöksiä ja kykenee ottamaan vastuuta omista ja yhteisistä asioista.

Pyrimme siihen, että oppilaalla on mahdollisuus edetä opinnoissaan omien edellytystensä mukaan. Koulumme työohjeessa korostetaan, että koulu on lasten ja aikuisten työpaikka, jossa jokaisella on oikeus tehdä työtään rauhassa ja turvallisin mielin. Kun jokainen kunnioittaa tätä oikeutta ja pitää huolta yhteisestä omaisuudesta, koulu on hyvä työpaikka kaikille.

Koulu ulkoapäin Sisäportaat

Ankkuri