Leppäkorven koulu

Lukuvuositiedote 2015-2016

Kuvia akoulusta

koulupsykologi

Koulupsykologin työ

Koulupsykologin työhön kuuluu oppilaan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arviointia, sekä tukitoimien suunnittelua yhdessä oppilaan, vanhempien, opettajien ja mahdollisesti muiden yhteistyötahojen kanssa. Tarvittaessa koulupsykologi voi ohjata oppilaan jatkotutkimuksiin tai muun hoidon pariin. Varsinainen hoitotyö ei kuulu koulupsykologin toimenkuvaan, mutta oppilaalle on mahdollista tarjota tukikäyntejä, joiden tarkoituksena on mm. keskustellen pyrkiä tukemaan oppilaan kasvua, kehitystä sekä koulunkäyntiä. Vanhemmat ja opettajat voivat myös pyytää neuvoa ja tukea esimerkiksi kasvatuksellisissa ja koulutyöskentelyyn liittyvissä kysymyksissä. Yksilötyön lisäksi koulupsykologi kuuluu koulun yhteisölliseen hyvinvointiryhmään ja työskentelee myös kokonaisten luokkien sekä räätälöityjen ryhmien kanssa.

Yhteystiedot

Koulupsykologin tavoittaa puhelimitse (050 312 1927) ja sähköpostitse (marika.nakkila@vantaa.fi). Koulupsykologi työskentelee Leppäkorven koululla maanantaisin ja perjantaisin sekä parillisten viikkojen tiistaina.

Ankkuri